XIX Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się w kol. Rungego
kolejne z cyklicznych spotkań pracowników i studentów
w ramach Wydziałowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych:
Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych i Turystyki
AgroTur. Tym razem była to XIX odsłona tej wspaniałej imprezy.

Na samym początku, jako słowo wstępne wygłosili,
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą UP w Poznaniu
oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Następnie rozpoczęła się
prezentacja zgłoszonych przez studentów prac. Po zakończeniu
prezentacji, Jury w składzie: dr hab. inż. Sebastian Kaczmarek –
przewodniczący, dr hab. Marcin T. Górecki oraz dr inż. Marcin
Pszczoła rozpoczęli burzliwe obrady w wyniku których, po długiej
naradzie zostali wyłonieni następujący laureaci:

I miejsce

Charakterystyka płynu żwacza oraz jego wykorzystanie
w diagnostyce wybranych chorób metabolicznych bydła
Autor(rzy): Kacper Libera, Sandra Norkiewicz, Dawid Kuźnicki
Wygłaszający: Kacper Libera, Sandra Norkiewicz
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Żywienia Zwierząt Przeżuwających oraz Mikrobiologii
Przewodu Pokarmowego
opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Cieślak, prof. dr hab.
Małgorzata Szumacher

II miejsce

Wpływ zastosowania wybranych produktów ubocznych
przemysłu spożywczego na parametry odchowu larw H. Illucens
Autor(rzy): Magdalena Noak, Aneta Barc, Pola Pawełczyk, Roksana Wachowiak, Łukasz Ciesielski
Wygłaszający: Magdalena Noak
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
opiekun naukowy: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.,
mgr inż. Bartosz Kierończyk, mgr inż. Mateusz Rawski

III miejsce

Choroby pasożytnicze okonia (Perca fluvatilis) z Wielkopolskiego Parku Narodowego
Autor(rzy): Tomasz Uzar
Wygłaszający: Tomasz Uzar
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Ichtiologiczna
opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Andrzejewski, dr n. wet. Wiktor Niemczuk

Wyróżnienia:

Morfometria raka pręgowatego (Orconectus limosus Raf.)
z Jeziora Gosławskiego
Autor(rzy): Alicja Echaust, Joanna Głąbicka
Wygłaszający: Alicja Echaust
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Ichtiologiczna
opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Andrzejewski, dr inż. Maria
Urbańska

Porównanie składu chemicznego preparatów mlekozastępczych
dla szczeniąt
Autor(rzy): Pola Pawełczyk, Magdalena Noak, Aneta Barc, Roksana
Wachowiak, Łukasz Ciesielski
Wygłaszający: Pola Pawełczyk
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
opiekun naukowy: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.,
mgr inż. Bartosz Kierończyk, mgr inż. Mateusz Rawski

Nagroda PTZ

Obróbka technologiczna mleka krów a profil kwasów tłuszczowych
Autor(rzy): Kacper Libera, Sandra Norkiewicz, Dawid Kuźnicki
Wygłaszający: Dawid Kuźnicki
Koło Naukowe Zootechników i Biologów
Sekcja: Żywienia Zwierząt Przeżuwających oraz Mikrobiologii
Przewodu Pokarmowego
opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Cieślak, prof. dr hab.
Małgorzata Szumacher