Aktualności 2016

Podsumowanie De Heus
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 


Ponadprogramowe zajęcia terenowe studentów kierunków zootechnika i weterynaria  (19.11.2016)


Notyfikacja dyplomu lekarza weterynarii UP w Poznaniu

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poinformował, że

Dyplom lekarza weterynarii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
został notyfikowany przez Komisję Europejską
w dniu 26 stycznia 2016 roku za pośrednictwem elektronicznego
Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym ( IMI).

W wyniku pomyślnej notyfikacji,
dyplom lekarza weterynarii UP w Poznaniu zostanie włączony
do załącznika V Dyrektywy 2005/36/WE
w drodze aktu delegowanego. Najbliższy akt powinien zostać opublikowany w styczniu 2017 roku.


Niezwykła operacja wielbłąda w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej
*** FILM ***


Palenie kości słoniowej w Nowym Zoo w Poznaniu


Uber zainwestuje w firmę HiProMine spod Poznania,
która przemysłowo hoduje owady


Karetka weterynaryjna z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej pomogła zrobić badania zwierzakom z ZOO


Nagroda dla prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego


20 lat agroturystki na UP w Poznaniu


Pracownicy Wydziału w Komitetach Polskiej Akademii Nauk


Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)


Studenci APM odwiedzają firmę De Heus (13.05.2016)


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA WIEJSKA NAUKA – EDUKACJA – PRAKTYKA”
Poznań 9-10. 06. 2016


„Puerto Rico – raport z podróży” – wykład 21.01.2016