AGROTURYSTYKA – STUDIA LICENCJACKIE

Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia Agroturystyka: biologia, albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
  • Portal rekrutacyjny UP Poznań

Studia

Studia licencjackie  na kierunku Agroturystyka trwają 6 semestrów (3 lata) i zaczynają się w październiku


Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów
(więcej o stypendiach)


Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.