sylabusy Turystyka przyrodnicza

Bioróżnorodność

Ekoturystyka

Fauna obszarów chronionych

Fundusze UE dla turystyki

Funkcja turystyczna obszarów chronionych

Geobotanika

Język obcy lub
Tourism planning and development
lub
The culinary heritage in tourism

Komunikacja w biznesie

Marketing w turystyce

Produkty tradycyjne i regionalne lub
Mięso i przetwory mięsne w kuchni polskiej

Proseminarium

Protokół dyplomatyczny

Regiony turystyczne

Seminarium dyplomowe

Socjologia czasu wolnego

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Turystyka zrównoważona w gminie
lub
Zasady ekorozwoju w gminie

Zielone przedsiębiorstwo turystyczne

 

 

Grupa przedmiotów do wyboru

Akwaturystyka

Dzikie zwierzęta

Edukacja ekologiczna

Edukacja przyrodnicza

Ocena oddziaływania inwestycji turystycznych na środowisko

Oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze

Produkt turystyczny

Ptaki jako walor przyrodniczy w turystyce

Tourism product

Water tourism

Wykład monograficzny:
Zoogeografia
lub Zwierzę w kulturze

Geoturystyka lub
Nowe trendy w turystyce