Wydziałowe Zebranie Informacyjne dla studentów I roku

Wydziałowe Zebranie Informacyjne dla studentów I roku
odbyło się w dniu 29 września br. w Biocentrum UPP.

Po otwarciu uroczystości przez dr n. wet. Jana Włodarka,
Prodziekana ds. Studiów kierunku Weterynaria i wygłoszeniu
przemówienia przez prof. dr hab. Piotra Ślósarza Dziekana Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste złożenie
ślubowania przez osoby przyjęte na I rok studiów.

Podczas uroczystości wystąpiła także p. Dajana Fiksa
przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale oraz
przedstawiciel Zespołu „Łany”.

WP_20170929_12_02_01_Pro

WP_20170929_12_02_35_Pro

WP_20170929_12_03_04_Pro

WP_20170929_12_05_38_Pro