European Master in Comparative Morphology

Od września 2014 roku kształcimy studentów studiów magisterskich II stopnia na kierunku „European Master of Comparative Morphology (EUCOMOR), który prowadzony jest w programie ERSMUS MUNDUS.

Erasmus_Mundus
logo_Eucomor

Zamierzeniem tych studiów jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie morfologii porównawczej kręgowców. Proponowany, unikalny kierunek nauczania wynika z potrzeby kształcenia ekspertów dziedziny morfologii porównawczej kręgowców, którzy mogą pracować w naukowych jednostkach biomedycznych, farmaceutycznych oraz mogą realizować nauczanie morfologii zwierząt.

Program studiów został opracowany przez konsorcjum, które złożone jest z reprezentantów naukowych jednostek anatomicznych, histologicznych i embriologicznych na Wydziałach Weterynaryjnych pięciu Uczelni europejskich tj. ośrodka koordynującego czyli Uniwersytetu w Antwerpii oraz Uniwersytetu Weterynaryjnego w Wiedniu, Uniwersytetu Fryderyka II Neapolu, Giessen i w Poznaniu.

Studia trwają cztery semestry i są związane z mobilnością studentów, którzy wybierając moduły nauczania według swoich zainteresowań, realizują naukę, zmieniając co semestr wyżej wymienione Uczelnie.   W obecnej chwili gościć będziemy studentów z Serbii, Turcji i Etiopii.

Koordynatorem studiów na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt jest prof. dr hab. Hanna Jackowiak z Zakładu Histologii i Embriologii Zwierząt.