Agri Plus

 

Program stypendialny dla studentów kierunku weterynaria.

Agri Plus, wiodący producent trzody chlewnej w Polsce,
w ramach współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP, oferuje wybitnym studentom
IV, V i VI roku kierunku weterynaria, stypendium wysokości
500 PLN miesięcznie oraz możliwość odbywania szkoleń
i kursów organizowanych przez firmę.

Celem programu jest wyróżnienie studentów odznaczających się wysokim potencjałem intelektualnym oraz wiedzą teoretyczną,
jak również zapewnienie wyróżnionym studentom warunków
materialnych do kontynuowania studiów
i osiągania wysokich wyników w nauce.
Stypendium stwarza możliwość realizacji
celów związanych z rozwojem kariery zawodowej, bowiem
zdobytą wiedzę oraz umiejętności, Stypendysta będzie mógł
wykorzystać po zakończeniu studiów, w swej pracy zawodowej
w Agri Plus.

 

Szczegółowe pytania dotyczące programu oraz składanie podań
pod adresem email: uniwersytet@agriplus.pl