Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów

Opiekun: dr hab. inż. Sebastian Nowaczewski

 e-mail: sebnow@up.poznan.pl


W ramach Koła Naukowego działają następujące sekcje:

Anatomii Zwierząt
Opiekun naukowy: dr hab. Marcin Komosa
e-mail: mkomosa@up.poznan.pl

Neurobiologiczna
Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Śliwowska
e-mail: sliwowsk@up.poznan.pl

Genetyki Zwierząt
Opiekun naukowy: dr hab. Izabela Szczerbal
e-mail:  izabel@up.poznan.pl

Ichtiologiczna
Opiekun naukowy: dr Wojciech Andrzejewski
e-mail: andrzejewski@up.poznan.pl

Nauk Behawioralnych
Opiekun naukowy: dr hab. Marcin T. Górecki
e-mail: marcing@up.poznan.pl

Histologiczna
Opiekun naukowy: dr Kinga Skieresz-Szewczyk
e-mail: skieresz@up.poznan.pl 

Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
Opiekun naukowy: dr hab. Damian Józefiak prof. ndzw.
e-mail:   damjo@up.poznan.pl

Współopiekunowie koła:
mgr inż. Mateusz Rawski
e-mail: mrawski@up.poznan.pl

mgr inż. Bartosz Kierończyk
e-mail: bkieronczyk@jay.up.poznan.pl;
kieronbass@gmail.com

Hodowli Małych Ssaków i Oceny Surowców
(zawieszona od 03.2017)
Opiekun naukowy: dr hab. Marek Stanisz
e-mail: stanisz@up.poznan.pl

Żywienia Zwierząt Przeżuwających
i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego

Opiekun naukowy:   prof. dr hab. Adam Cieślak
e-mail: adamck@up.poznan.pl
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
mstrabel@up.poznan.pl

Opiekunowie w laboratorium:
mgr J. Szczechowiak
Magdalena Bryszak
Paulina Szulc


Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: Zootechników
i Biologów, Medyków Weterynaryjnych oraz Turystyki AGROTUR


* 2017 rok
program
laureaci 

 streszczenia, materiały z sympozjum


Repozytorium dokumentów

  1. Zgłoszenie na sympozjum
  2. Formatka – wzór edytorski streszczenia