Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów

 


Opiekun: dr hab. inż. Sebastian Nowaczewski

 e-mail: sebastian.nowaczewski@up.poznan.pl


AKTUALNOŚCI


W ramach Koła Naukowego działają następujące sekcje:

Neurobiologiczna
Opiekun naukowy: dr hab. Joanna Śliwowska
e-mail: sliwowsk@up.poznan.pl

Genetyki Zwierząt
Opiekun naukowy: dr hab. Izabela Szczerbal
e-mail:  izabel@up.poznan.pl

Ichtiologiczna
Opiekun naukowy: dr Wojciech Andrzejewski
e-mail: andrzejewski@up.poznan.pl

Nauk Behawioralnych
Opiekun naukowy: dr hab. Marcin T. Górecki
e-mail: marcing@up.poznan.pl

Histologiczna
Opiekun naukowy: dr Kinga Skieresz-Szewczyk
e-mail: skieresz@up.poznan.pl 

Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Opiekun naukowy: dr hab. Damian Józefiak prof. nadzw. e-mail:   damjo@up.poznan.pl

Współopiekunowie koła:

mgr inż. Mateusz Rawski
e-mail: mrawski@up.poznan.pl

mgr inż. Bartosz Kierończyk
e-mail: bkieron@up.poznan.pl

Hodowli Małych Ssaków i Oceny Surowców
(zawieszona od 03.2017)
Opiekun naukowy: dr hab. Marek Stanisz
e-mail: stanisz@up.poznan.pl

Żywienia Zwierząt Przeżuwających
i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego

Opiekun naukowy:   prof. dr hab. Adam Cieślak
e-mail: adamck@up.poznan.pl
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
mstrabel@up.poznan.pl

Opiekunowie w laboratorium:
mgr J. Szczechowiak
Magdalena Bryszak
Paulina Szulc


Sekcja Fizjologii i Biochemii Zwierząt
Opiekunowie:
dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
oraz mgr Paweł Kołodziejski


Sekcja Hodowli i Genetyki Koni
Opiekun naukowy: dr Jakub Cieślak
Opiekunowie sekcji: dr inż. Alicja Borowska,
dr inż. Mariusz Maćkowski