Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów

Przewodniczący: dr inż. Bartosz Kierończyk
(bartosz.kieronczyk@up.poznan.pl)

Zastępca przewodniczącego: dr inż. Marcin Hejdysz
(marcin.hejdysz@up.poznan.pl)

SKN


W ramach Koła Naukowego działają następujące sekcje:

Neurobiologiczna
Opiekun naukowy: prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska
e-mail: sliwowsk@up.poznan.pl

Genetyki Zwierząt
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Izabela Szczerbal
e-mail:  izabel@up.poznan.pl

Ichtiologiczna
Opiekun naukowy: dr Wojciech Andrzejewski
e-mail: andrzejewski@up.poznan.pl

Nauk Behawioralnych
Opiekun naukowy: dr hab. Marcin T. Górecki
e-mail: marcing@up.poznan.pl

Histologiczna
Opiekun naukowy: dr Kinga Skieresz-Szewczyk
e-mail: skieresz@up.poznan.pl 

Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Damian Józefiak
damjo@up.poznan.pl

Współopiekunowie koła:

dr inż. Mateusz Rawski
e-mail: mrawski@up.poznan.pl

dr inż. Bartosz Kierończyk
e-mail: bkieron@up.poznan.pl

Hodowli Małych Ssaków i Oceny Surowców
(zawieszona od 03.2017)
Opiekun naukowy: prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
e-mail: stanisz@up.poznan.pl

Żywienia Zwierząt Przeżuwających
i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego

Opiekun naukowy:   prof. dr hab. Adam Cieślak
e-mail: adamck@up.poznan.pl
prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel
mstrabel@up.poznan.pl

Opiekunowie w laboratorium:
mgr J. Szczechowiak
Magdalena Bryszak
Paulina Szulc


Sekcja Fizjologii i Biochemii Zwierząt
Opiekunowie:
dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
oraz dr Paweł Kołodziejski


Sekcja Hodowli i Genetyki Koni
Opiekun naukowy: dr hab. Jakub Cieślak
Opiekunowie sekcji: dr inż. Alicja Borowska,
dr inż. Mariusz Maćkowski

Sekcja Drób ozdobny
Opiekun naukowy: dr inż. Marcin Hejdysz,
marcin.hejdysz@up.poznan.pl