Zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika i Dyrektorów Instytutów Naukowych

Zjazd Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów kształcących
na kierunku zootechnika, odbył się
w dniach  19 – 20 czerwca 2017 r.
w Ośrodku Olandia w Prusimiu k/Międzychodu.

Gospodarzem zjazdu był Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach.