Aktualności

Podczas pierwszego posiedzenia
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji
w dniu 12 lipca 2017 roku w Warszawie,
dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
a jednocześnie prezes Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej
lek. wet. Maciej Gogulski
został wiceprezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
VII kadencji.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!


Fotorelacja z uroczystości absolutoryjnej studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach ( 1.07.2017 r.)


Zjazd Dziekanów
Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika
(19-20.06.2017 r.)


Student z pasją naukową (5.07.2017)


KONKURS FOTOGRAFICZNY – EDYCJA 2016/2017

Uwaga! Termin składania prac zostaje wydłużony
do końca czerwca 2017 r.

Regulamin

Załącznik do regulaminu konkursu fotograficznego


7 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość nadania sali
wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego,
połączona z oficjalnym otwarciem Ptasiego Azylu – ośrodka
leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Fotorelacja


dr Ewelina Prozorowska (ZHiE IZ) uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych na  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – gratulujemy! (20.06.2017)


Kierunek Zootechnika prowadzony na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zwyciężył w Rankingu
Kierunków Studiów  przygotowanym w ramach Rankingu
Szkół Wyższych Perspektywy 2017.
Oficjalne wręczanie dyplomów odbyło się 12 czerwca 2017 r.
Dyplom dla naszego Wydziału odebrał dr hab. Jan Mazurkiewicz,
Prodziekan ds. Studiów na kierunku Zootechnika
(na zdjęciu od lewej).

perspektywy 2017


Uruchomienie systemu e-learning (13.06.2017)


II Międzynarodowe Seminarium – Medycyna Regeneracyjna i Ortobiologia UP Poznań 2017 (13.06.2017)


Fotorelacja z meczu charytatywnego (31.05.2017)


Ptasi azyl w UCMW już przyjmuje uskrzydlonych pacjentów (7.06.2017) relacje medialne:  WTK  tvn24


Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) – absolutorium (3.06.2017)


Piknik wędkarsko- ekologiczny

piknik ekologiczny 2017

mecz charytatywny 2017


W dniu 7 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczystość nadania
sali wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego.
Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem
Ptasiego Azylu – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Organizatorami uroczystości są
Wydział Leśny

oraz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor Jan Bogumił Sokołowski był wybitnym Wielkopolaninem, Powstańcem Wielkopolskim. Jako Prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego oraz pierwszy Dziekan Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był organizatorem życia akademickiego w naszym Mieście. Człowiek wielu talentów – ceniony wykładowca, malarz, ornitolog, twórca i propagator czynnej ochrony ptaków, autor epokowego dzieła „Ptaki Ziem Polskich”.

TABLICA


Poznanskie Dni Zwierząt Egzotycznych


Z radością informuję, że Pan lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 21.04.2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na kadencję 2017-2021.

W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz

Dziekan WMWZ


8 kwietnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań TEDx (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design) Dr hab. Damian Józefiak wygłosi wykład pt. „Jadalne czy niejadalne? Percepcja jedzenia”  ( http://tedxpoznan.pl/)
Aula Artis, Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Bilety: tedxpoznan2017.evenea.pl


piesek Drzwi Otwarte 2017 v3

fotorelacja


Ocena wyróżniająca dla kierunku Zootechnika

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku ZOOTECHNIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała PKA nr 64/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.


Rozpoczynamy cykl wykładów i warsztatów
pt. „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”

Celem jest stymulowanie kreatywnego myślenia
i rozwoju intelektualnego uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum
poprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów
popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę
z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych
.

W projekcie będzie uczestniczyć 8 szkół, 15 uczniów
z każdej szkoły – łącznie 120 uczestników!

Uroczysta inauguracja przewidziana jest na dzień 11 marca
o godzinie 10.00 w sali wykładowej
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ulicy Szydłowskiej 43.

Swiat pod mikoskopem UMO


Od 1 marca 2017 roku
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
na podstawie umowy zawartej z Miastem Poznań,
będzie prowadziło „Ptasi Azyl”
otaczając fachową opieką chore i pokaleczone ptaki.

W imieniu Uniwersytetu uroczystego podpisania umowy dokonał JM Rektor prof. Jan Pikul.

zdjęcie z podpisania umowy Ptasi azyl


W dniu 23 lutego 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty
dla uczniów, tym razem dla X LO w Poznaniu
.

Wykład wprowadzający pt. „Klonowanie ssaków – fikcja
czy rzeczywistość?”wygłosiła prof. dr hab. Dorota Cieślak
(na zdjęciu).
Ponadto, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału przeprowadzili interaktywne warsztaty:
Czy DNA można zobaczyć?
Czy każdy plemnik jest doskonały?
W poszukiwaniu rodziców, czyli kontrola pochodzenia
zwierząt w oparciu o markery DNA
oraz Gazy  – kto, ile produkuje?

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1a9a


Sukcesy naszych lekarzy –
weterynaria zwierząt egzotycznych w klinice UCMW

audycja TVN 24


II edycja Sympozjum Naukowego
„Zdrowe zwierzęta – zdrowa żywność”
organizowanego przez Instytut Weterynarii
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

II sympozjum naukowe


zbiórka charytatywna Samorząd St.


Podsumowanie De Heus
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 


Ponadprogramowe zajęcia terenowe studentów kierunków zootechnika i weterynaria  (19.11.2016)


Notyfikacja dyplomu lekarza weterynarii UP w Poznaniu

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poinformował, że

Dyplom lekarza weterynarii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
został notyfikowany przez Komisję Europejską
w dniu 26 stycznia 2016 roku za pośrednictwem elektronicznego
Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym ( IMI).

W wyniku pomyślnej notyfikacji,
dyplom lekarza weterynarii UP w Poznaniu zostanie włączony
do załącznika V Dyrektywy 2005/36/WE
w drodze aktu delegowanego. Najbliższy akt powinien zostać opublikowany w styczniu 2017 roku.


Niezwykła operacja wielbłąda w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej
*** FILM ***


Palenie kości słoniowej w Nowym Zoo w Poznaniu


Uber zainwestuje w firmę HiProMine spod Poznania,
która przemysłowo hoduje owady


Karetka weterynaryjna z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej pomogła zrobić badania zwierzakom z ZOO


Nagroda dla prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego


20 lat agroturystki na UP w Poznaniu


Pracownicy Wydziału w Komitetach Polskiej Akademii Nauk


Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)


Studenci APM odwiedzają firmę De Heus (13.05.2016)


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA WIEJSKA NAUKA – EDUKACJA – PRAKTYKA”
Poznań 9-10. 06. 2016


„Puerto Rico – raport z podróży” – wykład 21.01.2016

Absolwent WMWZ laureatem edycji 2015 konkursu firmy De Heus (15.12.2015)

Ogłoszenia

Informacje o wydarzeniach przyszłych

Wydarzenia

Relacje z ważnych dla Wydziału zdarzeń

Galerie