Aktualności

IX Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy weterynarii
specjalizujących się w ochronie zdrowia świń
pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie”

DSC09100DSC09101


Spotkanie organizacyjne ze studentami I roku WMWZ


IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019”, która odbędzie się w Pawłowicach k/Leszna
w dniu 11 października 2019 r.


W dniach 23-24.09.2019 r. na terenie Centrum
Wykładowo-Konferencyjnego na Politechnice Poznańskiej odbyły się Targi Edukacyjne PERSPEKTYWY – Salon Maturzystów 2019,
na którym nie zabrakło doktorantów i pracowników Dziekanatu WMWZ.

Więcej na stronie UPP


XV Międzynarodowy Kongres
„Problemy w rozrodzie małych zwierząt
– płodność, ciąża, noworodek”
12-13 października 2019 r.

Reklama update PL (1) lipiec

PROGRAM


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
współorganizatorem Jubileuszu 100-lecia Wielkopolskiej Służby
Weterynaryjnej


Profesorowie Krzysztof W. Nowak i Dariusz Skarżyński członkami Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach


Grant ERASMUS+ na wyjazdy pracowników i studentów do University of British Columbia, Vancouver, Kanada (7.08.2019)

Kolejny „diament” dla WMWZ – Klaudia Szala studentka kierunku biologia (opiekun dr Marcin Tobółka IZ ZZ) – gratulacje! (29.07.2019)


I miejsce dla kierunku Zootechnika prowadzonego na WMWZ
według Rankingu Kierunków Studiów w ramach Jubileuszowego 20.
Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.


Seminarium magistrantów kierunku Zootechnika,
na którym gościliśmy przedstawicieli z firmy paszowej DeHeus (03.06.2019 r.)

20190603_141824


Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
dla przyszłych absolwentów WMWZ
z przedstawicielami Agrolok Sp. z o.o. (5.06.2019) 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych,
XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, 8-9 VI 2019


ZAWODY WĘDKARSKIE I PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
w gminie Pępowo
z udziałem pracowników Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego
z Poznania (2 czerwca 2019 r.)


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o
Zwierzętach w dniach 17 – 19 maja br.
na terenie
MTP, gdzie odbyła się Narodowa
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych

VII edycja Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych
odbyła się 11-12 maja 2019 roku na WMWZ UPP

Zaproszenie na wykład visiting professor Juha Kantanen LUKE Finland; poniedziałek 27.05.2019 godz. 13.00 sala D coll maximum


6 kwietnia 2019 r. odbyły się Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Gości przywitał podczas wykładu w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
Dziekan Wydziału.
Następnie pracownicy i studenci Wydziału oprowadzili
młodzież po najważniejszych obiektach.

Zainteresowani poznawali ofertę Wydziału uczestnicząc
w wystawach zwierząt, pokazach laboratoryjnych
oraz prezentacjach.


Profesorowie wizytujący (visiting professors) na WMWZ w 2019 roku: prof. Zora Varadyova (Słowacja), prof. Marian Varady (Słowacja), prof. Juha Kantanen (Luke Finlandia), prof. Jaana Peippo (Luke Finland) 


25 marca 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Wydział
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach spotkanie
Dyrektorów, Prezesów i Technologów produkcji pasz z wiodących
wytwórni środków żywienia zwierząt ze studentami studiów
dualnych Żywienie zwierząt.


W dniu 26 marca 2019 roku podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym
w Koninie a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP.

Na zdjęciu Małgorzata Koziarska – Sip, Dyrektor LO
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.


 

mj


W dniach 1-3. 03.2019 r. odbyły się Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Studenci i pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
również byli obecni, żeby porozmawiać z potencjalnymi
kandydatami na studia.


Z satysfakcją informuję, że w dniu 20.02.2019 r.,
Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. Andrzejowi
Rutkowskiemu z Katedry Żywienia Zwierząt godności doktora
honoris causa tej Uczelni. Uroczystość nadania stopnia
odbędzie się w dniu 10.04.2019 o godz. 11.00
w Aula Nova UT-P w Bydgoszczy.
Serdecznie gratuluję Panu Profesorowi tego sukcesu.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


Z radością informuję, że prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
z Katedry Żywienia Zwierząt, w dniu 20.02.2019 r. została wybrana,
na kadencję 2019-2022, na funkcję Przewodniczącej Rady
Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.
Będzie to kolejna, druga już kadencja Pani Profesor na tym
zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


plakat


W dniach 29-30.12.2018 roku odbyła się w Palmiarni
Wystawa Małych Ssaków zorganizowana
przez Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych
i Palmiarnię Poznańską.

Fotorelacja


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.
Z naszego Wydziału stypendium Ministra uzyskała
mgr inż. Marta Bykowska – doktorantka w Katedrze Hodowli
Zwierząt i Oceny Surowców (opiekun naukowy: dr hab. Marek
Stanisz) oraz troje studentów Wydziału:  Martyna Frątczak
(weterynaria), Dawid Kuźnicki (biologia), Tomasz Uzar
(weterynaria).

Wszystkim nagrodzonym i Ich opiekunom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Pełen wykaz osób nagrodzonych znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacjana-temat-wynikow-rozpatrzenia-wnioskow-o-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow


W dniach 12-14.11.2018 roku odbyła się kolejna konferencja
z cyklu Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka.


W dniu 13 listopada 2018 roku, z inicjatywy lek. wet. Macieja
Gogulskiego, Dyrektora UCMW, podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym
w Jarocinie a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP.

Na zdjęciu mgr Marek Tyrakowski, Dyrektor LO
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.

foto-umowaJarocin4


Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW w Warszawie informuje, że w ramach konkursu Fundacji Dekabana, Pani dr hab. Joanna Śliwowska prof. nadzw otrzymała grant „Senior Dekaban Travel Award „  na 2-tygodniową wizytę profesorską w University of  British Columbia w Vancouver w Kanadzie (18.10.2018)

—————————————————–

Spotkanie ze studentami I roku


WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA


Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019


Schemat organizacyjny UP w Poznaniu (22.09.2018)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.08.2018

Studia dualne na Wydziale MWZ na nowoutworzonym kierunku
Żywienie zwierząt już w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19


Wydział MWZ na pikniku wędkarskim w gminie Pępowo (10.06.2018)


Decyzją z dnia 29 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława
Lorenca Stypendia Naukowe w 2018 roku otrzymało 12 osób,
w tym dr Krzysztof Dudek, były doktorant Instytutu Zoologii
WMWZ UPP.

poznan.pl


Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie


Zapraszamy serdecznie na wykład prof. Romana Kołacza
z UP we Wrocławiu nt. „Dobrostan zwierząt – aspekty etyczne,
prawne i społeczne”, w dniu 4.06.2018 r. o godz. 13.00
w sali wykładowej UCMW.


19-20 maja 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu odbyła się VIII edycja Poznańskich Dni Zwierząt
Egzotycznych.

Fotorelacja


16 maja 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy
w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”.
Głównymi organizatorami byli: Wielkopolski Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Lekarsko -Weterynaryjną, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Polska Federacja Bydła Producentów Mleka.

Fotorelacja


NCN ogłosiło wyniki konkursu z grudnia 2017 (OPUS14, PRELUDUIUM14) – wskaźnik sukcesu pracowników WMWZ wyniósł 40% (przy średniej 20%). Finansowanie uzyskały dwa projekty badawcze. Gratulujemy (17.5.2018)


W dniu 12 maja 2018 r. odbyło się absolutorium
dla studentów międzyuczelnianego kierunku Neurobiologia.

Fotorelacja


wystawa zwierząt egzotycznych 2018


Konferencja hipologiczna pt. „Forum Hipologiczne
im. Prof. Jerzego Zwolińskiego”

MOTHER-SIDE.pdf

Podstawowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się
na stronie internetowej www.forumhipologiczne.pl


XIX Sympozjum  Studenckich  Kół  Naukowych Zootechników
i Biologów, Medyków Weterynaryjnych i Turystyki AgroTur

*galeria


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
na festynie edukacyjnym przebiegającym pod hasłem
„Wiersze, żaki i mieroże, czyli o tradycyjnym łowieniu ryb”,
który odbył się w niedzielę (22.04.2018 r.) na terenie
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu
Wiejskiego w Jaraczu.

Relacja wiadomości Nasze Miasto Oborniki


17.04.2018 r. w UCMW otwarcie konferencji
integrującej naukowców z Uniwersytetu
w Wageningen w Holandii
oraz z Instytutu Weterynarii – PIB w Puławach,
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt – PAN w Jastrzębcu
oraz naszego Wydziału MWZ.
Fotorelacja


Uroczyste zakończenie inwestycji aparaturowej na WMWZ

logo zeiss

Fotorelacja


Mecz Charytatywny 11.04.2018 r.


DRZWI OTWARTE 7.04.2018 r.


Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie wysokości kosztów pośrednich


XVIII Akademickie Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski
w Skokach przez Przeszkody o puchar Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


W dniach 23-25.03.2018 r. na MTP odbyły się Targi edukacyjne.
Pracownicy i studenci naszego Wydziału również brali w nich
czynny udział.
Fotorelacja


Wykład prof. Roberta Camerona (Uniwersytet Sheffield), specjalisty z zakresu ślimaków lądowych.


Wykład pt. „Slugs and Snails: a SLIMY success story” odbędzie się 19 marca (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali wykładowej Kolegium Gawęckiego (ul. Wołyńska 33). Szczegóły na stronie: www.poznan.pl/studia.


Ponadto pan Profesor wygłosi specjalistyczny, dedykowany studentom wykład zatytułowany „Shell polymorphisms in snails: what they tell us about evolution” zaplanowany na 21 marca (środa) na godzinę 15:00 w Kolegium Cieszkowskich Nowe w Sali CN7.


Dr Ewa Sell-Kubiak weszła w skład Rady Młodych Naukowców
VI kadencji
. Jest to trzecia osoba w historii RMN reprezentującą naszą Uczelnię. Poprzednio funkcję te pełniły: dr hab. inż. Izabela Szczerbal z KGiPHZ WMWZ (RMN II kadencji) i dr hab. inż. Agata Chmurzyńska z Katedry Higieny Żywienia Człowieka WNoŻŻ (RMN III kadencji).
Gratulacje!!!


Prof. Piotr Tryjanowski otrzymał w tym tygodniu „Białą pyrę”
za próbę ratowania wróbli (3.03.2018)


Nowa inicjatywa studentów Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Studenci IV roku, kierunku Zootechnika I stopnia,
po zdanym egzaminie inżynierskim (1 i 2 lutego 2018 r.)
zamiast kwiatów przekazali dla schroniska
karmę dla zwierząt.


Kurs dla początkujących pszczelarzy (marzec-czerwiec 2018) organizowany przez ZHOU WMWZ (30.1.2018)


W dniu 11 stycznia br. cztery poznańskie Uczelnie
podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu studiów
interdyscyplinarnych na kierunku Neurobiologia.
Uniwersytet Medyczny dołączył do grona trzech poznańskich
Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego,
które prowadzą ten kierunek na studiach II stopnia
od 2015 roku.


Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną dla Instytutu Zoologii

iz3
- film


Aktualności 2017

 Aktualności 2016


Absolwent WMWZ laureatem edycji 2015 konkursu firmy De Heus (15.12.2015)

Ogłoszenia

Informacje o wydarzeniach przyszłych

Wydarzenia

Relacje z ważnych dla Wydziału zdarzeń

zbiórka charytatywna Samorząd St.

Galerie