Aktualności

I miejsce dla kierunku Zootechnika prowadzonego na WMWZ
według Rankingu Kierunków Studiów w ramach Jubileuszowego 20.
Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.


Seminarium magistrantów kierunku Zootechnika,
na którym gościliśmy przedstawicieli z firmy paszowej DeHeus (03.06.2019 r.)

20190603_141824


Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
dla przyszłych absolwentów WMWZ
z przedstawicielami Agrolok Sp. z o.o. (5.06.2019) 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt SIELINKO 2019, 8-9 VI 2019


ZAWODY WĘDKARSKIE I PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA w gminie Pępowo z udziałem pracowników Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania
(2 czerwca 2019 r.)


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o
Zwierzętach w dniach 17 – 19 maja br.
na terenie
MTP, gdzie odbyła się Narodowa
Wystawa Zwierząt
Hodowlanych


VII edycja Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych
odbyła się 11-12 maja 2019 roku na WMWZ UPP


Zaproszenie na wykład visiting professor Juha Kantanen LUKE Finland; poniedziałek 27.05.2019 godz. 13.00 sala D coll maximum


6 kwietnia 2019 r. odbyły się Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Gości przywitał podczas wykładu w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Piotr Ślósarz,
Dziekan Wydziału.
Następnie pracownicy i studenci Wydziału oprowadzili
młodzież po najważniejszych obiektach.

Zainteresowani poznawali ofertę Wydziału uczestnicząc
w wystawach zwierząt, pokazach laboratoryjnych
oraz prezentacjach.


Profesorowie wizytujący (visiting professors) na WMWZ w 2019 roku: prof. Zora Varadyova (Słowacja), prof. Marian Varady (Słowacja), prof. Juha Kantanen (Finlandia) 


25 marca 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Wydział
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach spotkanie
Dyrektorów, Prezesów i Technologów produkcji pasz z wiodących
wytwórni środków żywienia zwierząt ze studentami studiów
dualnych Żywienie zwierząt.


W dniu 26 marca 2019 roku podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym
w Koninie a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP.

Na zdjęciu Małgorzata Koziarska – Sip, Dyrektor LO
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.


 

mj


W dniach 1-3. 03.2019 r. odbyły się Targi Edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Studenci i pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
również byli obecni, żeby porozmawiać z potencjalnymi
kandydatami na studia.


Z satysfakcją informuję, że w dniu 20.02.2019 r.,
Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. Andrzejowi
Rutkowskiemu z Katedry Żywienia Zwierząt godności doktora
honoris causa tej Uczelni. Uroczystość nadania stopnia
odbędzie się w dniu 10.04.2019 o godz. 11.00
w Aula Nova UT-P w Bydgoszczy.
Serdecznie gratuluję Panu Profesorowi tego sukcesu.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


Z radością informuję, że prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
z Katedry Żywienia Zwierząt, w dniu 20.02.2019 r. została wybrana,
na kadencję 2019-2022, na funkcję Przewodniczącej Rady
Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.
Będzie to kolejna, druga już kadencja Pani Profesor na tym
zaszczytnym i odpowiedzialnym stanowisku.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


plakat


W dniach 29-30.12.2018 roku odbyła się w Palmiarni
Wystawa Małych Ssaków zorganizowana
przez Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych
i Palmiarnię Poznańską.

Fotorelacja


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.
Z naszego Wydziału stypendium Ministra uzyskała
mgr inż. Marta Bykowska – doktorantka w Katedrze Hodowli
Zwierząt i Oceny Surowców (opiekun naukowy: dr hab. Marek
Stanisz) oraz troje studentów Wydziału:  Martyna Frątczak
(weterynaria), Dawid Kuźnicki (biologia), Tomasz Uzar
(weterynaria).

Wszystkim nagrodzonym i Ich opiekunom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Pełen wykaz osób nagrodzonych znajduje się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacjana-temat-wynikow-rozpatrzenia-wnioskow-o-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow


W dniach 12-14.11.2018 roku odbyła się kolejna konferencja
z cyklu Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka.


W dniu 13 listopada 2018 roku, z inicjatywy lek. wet. Macieja
Gogulskiego, Dyrektora UCMW, podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym
w Jarocinie a Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach UPP.

Na zdjęciu mgr Marek Tyrakowski, Dyrektor LO
i prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan WMWZ.

foto-umowaJarocin4


Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW w Warszawie informuje, że w ramach konkursu Fundacji Dekabana, Pani dr hab. Joanna Śliwowska prof. nadzw otrzymała grant „Senior Dekaban Travel Award „  na 2-tygodniową wizytę profesorską w University of  British Columbia w Vancouver w Kanadzie (18.10.2018)

—————————————————–

Spotkanie ze studentami I roku


WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA


Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019


Schemat organizacyjny UP w Poznaniu (22.09.2018)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.08.2018

Studia dualne na Wydziale MWZ na nowoutworzonym kierunku
Żywienie zwierząt już w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19


Wydział MWZ na pikniku wędkarskim w gminie Pępowo (10.06.2018)


Decyzją z dnia 29 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława
Lorenca Stypendia Naukowe w 2018 roku otrzymało 12 osób,
w tym dr Krzysztof Dudek, były doktorant Instytutu Zoologii
WMWZ UPP.

poznan.pl


Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie


Zapraszamy serdecznie na wykład prof. Romana Kołacza
z UP we Wrocławiu nt. „Dobrostan zwierząt – aspekty etyczne,
prawne i społeczne”, w dniu 4.06.2018 r. o godz. 13.00
w sali wykładowej UCMW.


19-20 maja 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu odbyła się VIII edycja Poznańskich Dni Zwierząt
Egzotycznych.

Fotorelacja


16 maja 2018 r. odbyła się konferencja pt. „Aktualne problemy
w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”.
Głównymi organizatorami byli: Wielkopolski Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Lekarsko -Weterynaryjną, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Polska Federacja Bydła Producentów Mleka.

Fotorelacja


NCN ogłosiło wyniki konkursu z grudnia 2017 (OPUS14, PRELUDUIUM14) – wskaźnik sukcesu pracowników WMWZ wyniósł 40% (przy średniej 20%). Finansowanie uzyskały dwa projekty badawcze. Gratulujemy (17.5.2018)


W dniu 12 maja 2018 r. odbyło się absolutorium
dla studentów międzyuczelnianego kierunku Neurobiologia.

Fotorelacja


wystawa zwierząt egzotycznych 2018


Konferencja hipologiczna pt. „Forum Hipologiczne
im. Prof. Jerzego Zwolińskiego”

MOTHER-SIDE.pdf

Podstawowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się
na stronie internetowej www.forumhipologiczne.pl


XIX Sympozjum  Studenckich  Kół  Naukowych Zootechników
i Biologów, Medyków Weterynaryjnych i Turystyki AgroTur

*galeria


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
na festynie edukacyjnym przebiegającym pod hasłem
„Wiersze, żaki i mieroże, czyli o tradycyjnym łowieniu ryb”,
który odbył się w niedzielę (22.04.2018 r.) na terenie
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu
Wiejskiego w Jaraczu.

Relacja wiadomości Nasze Miasto Oborniki


17.04.2018 r. w UCMW otwarcie konferencji
integrującej naukowców z Uniwersytetu
w Wageningen w Holandii
oraz z Instytutu Weterynarii – PIB w Puławach,
Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt – PAN w Jastrzębcu
oraz naszego Wydziału MWZ.
Fotorelacja


Uroczyste zakończenie inwestycji aparaturowej na WMWZ

logo zeiss

Fotorelacja


Mecz Charytatywny 11.04.2018 r.


DRZWI OTWARTE 7.04.2018 r.


Zarządzenie Rektora UP w Poznaniu w sprawie wysokości kosztów pośrednich


XVIII Akademickie Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski
w Skokach przez Przeszkody o puchar Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


W dniach 23-25.03.2018 r. na MTP odbyły się Targi edukacyjne.
Pracownicy i studenci naszego Wydziału również brali w nich
czynny udział.
Fotorelacja


Wykład prof. Roberta Camerona (Uniwersytet Sheffield), specjalisty z zakresu ślimaków lądowych.


Wykład pt. „Slugs and Snails: a SLIMY success story” odbędzie się 19 marca (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali wykładowej Kolegium Gawęckiego (ul. Wołyńska 33). Szczegóły na stronie: www.poznan.pl/studia.


Ponadto pan Profesor wygłosi specjalistyczny, dedykowany studentom wykład zatytułowany „Shell polymorphisms in snails: what they tell us about evolution” zaplanowany na 21 marca (środa) na godzinę 15:00 w Kolegium Cieszkowskich Nowe w Sali CN7.


Dr Ewa Sell-Kubiak weszła w skład Rady Młodych Naukowców
VI kadencji
. Jest to trzecia osoba w historii RMN reprezentującą naszą Uczelnię. Poprzednio funkcję te pełniły: dr hab. inż. Izabela Szczerbal z KGiPHZ WMWZ (RMN II kadencji) i dr hab. inż. Agata Chmurzyńska z Katedry Higieny Żywienia Człowieka WNoŻŻ (RMN III kadencji).
Gratulacje!!!


Prof. Piotr Tryjanowski otrzymał w tym tygodniu „Białą pyrę”
za próbę ratowania wróbli (3.03.2018)


Nowa inicjatywa studentów Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Studenci IV roku, kierunku Zootechnika I stopnia,
po zdanym egzaminie inżynierskim (1 i 2 lutego 2018 r.)
zamiast kwiatów przekazali dla schroniska
karmę dla zwierząt.


Kurs dla początkujących pszczelarzy (marzec-czerwiec 2018) organizowany przez ZHOU WMWZ (30.1.2018)


W dniu 11 stycznia br. cztery poznańskie Uczelnie
podpisały umowę o wspólnym prowadzeniu studiów
interdyscyplinarnych na kierunku Neurobiologia.
Uniwersytet Medyczny dołączył do grona trzech poznańskich
Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego,
które prowadzą ten kierunek na studiach II stopnia
od 2015 roku.


Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną dla Instytutu Zoologii

iz3
- film


Stypendium Ministra NiSW dla mgr Łukasza Dylewskiego, doktoranta IZ ZZ za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 (15.12.2017)

Stypendium Ministra NiSW 2017 dla wybitnych młodych naukowców dla Pani dr inz Ewy Sell-Kubiak (KGiPHZ) 14.12.2017

Kolejne sukcesy P. Michała Michlewicza studenta kierunku Biologia (14.12.2017)


Wystawa Studenckich Kół Naukowych w dniu 16.11.2017 r.
w budynku Collegium Maximum UPP


Trzoda chlewna – konferencja naukowa 22.11.2017 (Agri Plus)

Artykuł współautorstwa dr Zofii Madeja (KGiPHZ) wyróżniony – highlighted article przez Redaktora czasopisma Development. Gratulujemy (23.10.2017)

prof Hanna Jackowiak (ZHiE IZ) została editorial board member czasopisma Acta Zoologica ( Wiley) gratulujemy! (23.10.2017)

Wydziałowe Zebranie Informacyjne dla studentów I roku
29.09.2017 r. w Biocentrum


Sukces Laboratorium Badań Markerów Genetycznych Koni – 100% zgodności w teście porównawczym  (26.9.2017)


Pierwsze miejsce w konkursie Młodych Naukowców mgr inż. Marty Bykowskiej doktorantki WMWZ 


Wyróżnienie dr Kingi Skieresz-Szewczyk i Pracowników ZHiE (21.9.2017)


news_hobby

http://rodzinnyweekend.mtp.pl/pl/
http://aquazoo.mtp.pl/pl/
https://www.facebook.com/events/351280848641399/?ref=br_tf


Aktualności Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR; 9.2017)

Wyróżnienie dr Ewy Sell-Kubiak (KGiPHZ) na tegorocznej konferencji  EAAP  (5.9.2017)

Sukces Pracowników Zakładu Anatomii (5.9.2017)

lek. wet. Maciej Gogulski   wiceprezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji (07.2017)

Fotorelacja z uroczystości absolutoryjnej studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach ( 1.07.2017 r.)

Zjazd Dziekanów  Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika  (19-20.06.2017 r.)

Student z pasją naukową (5.07.2017)

KONKURS FOTOGRAFICZNY – EDYCJA 2016/2017
Regulamin
Załącznik do regulaminu konkursu fotograficznego

7 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość nadania sali
wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego,
połączona z oficjalnym otwarciem Ptasiego Azylu – ośrodka
leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Fotorelacja

dr Ewelina Prozorowska (ZHiE IZ) uzyskała stopień doktora nauk weterynaryjnych na  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – gratulujemy! (20.06.2017)

Kierunek Zootechnika WMWZ nr 1 w Polsce (6.2017)

Uruchomienie systemu e-learning (13.06.2017)

II Międzynarodowe Seminarium – Medycyna Regeneracyjna i Ortobiologia UP Poznań 2017 (13.06.2017)

Fotorelacja z meczu charytatywnego (31.05.2017)

Ptasi azyl w UCMW już przyjmuje uskrzydlonych pacjentów (7.06.2017) relacje medialne:  WTK  tvn24

Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) – absolutorium (3.06.2017)

Piknik wędkarsko- ekologiczny

piknik ekologiczny 2017

mecz charytatywny 2017


W dniu 7 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczystość nadania
sali wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego.
Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem
Ptasiego Azylu – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Organizatorami uroczystości są
Wydział Leśny

oraz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Profesor Jan Bogumił Sokołowski był wybitnym Wielkopolaninem, Powstańcem Wielkopolskim. Jako Prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego oraz pierwszy Dziekan Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był organizatorem życia akademickiego w naszym Mieście. Człowiek wielu talentów – ceniony wykładowca, malarz, ornitolog, twórca i propagator czynnej ochrony ptaków, autor epokowego dzieła „Ptaki Ziem Polskich”.
TABLICA


Poznanskie Dni Zwierząt Egzotycznych


Z radością informuję, że Pan lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 21.04.2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na kadencję 2017-2021.
W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów.
Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ


8 kwietnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań TEDx (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design) Dr hab. Damian Józefiak wygłosi wykład pt. „Jadalne czy niejadalne? Percepcja jedzenia”  ( http://tedxpoznan.pl/)
Aula Artis, Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Bilety: tedxpoznan2017.evenea.pl


piesek Drzwi Otwarte 2017 v3
fotorelacja


Ocena wyróżniająca dla kierunku Zootechnika

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku ZOOTECHNIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała PKA nr 64/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.


Rozpoczynamy cykl wykładów i warsztatów
pt. „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”

Celem jest stymulowanie kreatywnego myślenia
i rozwoju intelektualnego uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum
poprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów
popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę
z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych
.

W projekcie będzie uczestniczyć 8 szkół, 15 uczniów
z każdej szkoły – łącznie 120 uczestników!

Uroczysta inauguracja przewidziana jest na dzień 11 marca
o godzinie 10.00 w sali wykładowej
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ulicy Szydłowskiej 43.

Swiat pod mikoskopem UMO


Od 1 marca 2017 roku
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
na podstawie umowy zawartej z Miastem Poznań,
będzie prowadziło „Ptasi Azyl”
otaczając fachową opieką chore i pokaleczone ptaki.

W imieniu Uniwersytetu uroczystego podpisania umowy dokonał JM Rektor prof. Jan Pikul.
zdjęcie z podpisania umowy Ptasi azyl


W dniu 23 lutego 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty
dla uczniów, tym razem dla X LO w Poznaniu
.

Wykład wprowadzający pt. „Klonowanie ssaków – fikcja
czy rzeczywistość?”wygłosiła prof. dr hab. Dorota Cieślak
(na zdjęciu).
Ponadto, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału przeprowadzili interaktywne warsztaty:
Czy DNA można zobaczyć?
Czy każdy plemnik jest doskonały?
W poszukiwaniu rodziców, czyli kontrola pochodzenia
zwierząt w oparciu o markery DNA
oraz Gazy  – kto, ile produkuje?
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1a9a


Sukcesy naszych lekarzy –
weterynaria zwierząt egzotycznych w klinice UCMW
audycja TVN 24


II edycja Sympozjum Naukowego
„Zdrowe zwierzęta – zdrowa żywność”
organizowanego przez Instytut Weterynarii
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w PoznaniuII sympozjum naukowe


Aktualności 2016


Absolwent WMWZ laureatem edycji 2015 konkursu firmy De Heus (15.12.2015)

Ogłoszenia

Informacje o wydarzeniach przyszłych

Wydarzenia

Relacje z ważnych dla Wydziału zdarzeń

zbiórka charytatywna Samorząd St.

Galerie