Aktualności

mecz charytatywny 2017


W dniu 7 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczystość nadania
sali wykładowej w Kolegium Cieszkowskich imienia
Profesora Jana Bogumiła Sokołowskiego.
Uroczystość będzie połączona z oficjalnym otwarciem
Ptasiego Azylu – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków
w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Organizatorami uroczystości są
Wydział Leśny

oraz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Profesor Jan Bogumił Sokołowski był wybitnym Wielkopolaninem, Powstańcem Wielkopolskim. Jako Prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego oraz pierwszy Dziekan Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był organizatorem życia akademickiego w naszym Mieście. Człowiek wielu talentów – ceniony wykładowca, malarz, ornitolog, twórca i propagator czynnej ochrony ptaków, autor epokowego dzieła „Ptaki Ziem Polskich”.

TABLICA


Poznanskie Dni Zwierząt Egzotycznych


Z radością informuję, że Pan lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 21.04.2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na kadencję 2017-2021.

W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz

Dziekan WMWZ


8 kwietnia 2017 r. w ramach cyklu spotkań TEDx (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design) Dr hab. Damian Józefiak wygłosi wykład pt. „Jadalne czy niejadalne? Percepcja jedzenia”  ( http://tedxpoznan.pl/)
Aula Artis, Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Bilety: tedxpoznan2017.evenea.pl


piesek Drzwi Otwarte 2017 v3

fotorelacja


Ocena wyróżniająca dla kierunku Zootechnika

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę wyróżniającą dla kierunku ZOOTECHNIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała PKA nr 64/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.


Rozpoczynamy cykl wykładów i warsztatów
pt. „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”

Celem jest stymulowanie kreatywnego myślenia
i rozwoju intelektualnego uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum
poprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów
popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę
z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych
.

W projekcie będzie uczestniczyć 8 szkół, 15 uczniów
z każdej szkoły – łącznie 120 uczestników!

Uroczysta inauguracja przewidziana jest na dzień 11 marca
o godzinie 10.00 w sali wykładowej
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ulicy Szydłowskiej 43.

Swiat pod mikoskopem UMO


Od 1 marca 2017 roku
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
na podstawie umowy zawartej z Miastem Poznań,
będzie prowadziło „Ptasi Azyl”
otaczając fachową opieką chore i pokaleczone ptaki.

W imieniu Uniwersytetu uroczystego podpisania umowy dokonał JM Rektor prof. Jan Pikul.

zdjęcie z podpisania umowy Ptasi azyl


W dniu 23 lutego 2017 roku odbyły się kolejne warsztaty
dla uczniów, tym razem dla X LO w Poznaniu
.

Wykład wprowadzający pt. „Klonowanie ssaków – fikcja
czy rzeczywistość?”wygłosiła prof. dr hab. Dorota Cieślak
(na zdjęciu).
Ponadto, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału przeprowadzili interaktywne warsztaty:
Czy DNA można zobaczyć?
Czy każdy plemnik jest doskonały?
W poszukiwaniu rodziców, czyli kontrola pochodzenia
zwierząt w oparciu o markery DNA
oraz Gazy  – kto, ile produkuje?

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1a9a


Sukcesy naszych lekarzy –
weterynaria zwierząt egzotycznych w klinice UCMW

audycja TVN 24


II edycja Sympozjum Naukowego
„Zdrowe zwierzęta – zdrowa żywność”
organizowanego przez Instytut Weterynarii
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

II sympozjum naukowe


zbiórka charytatywna Samorząd St.


Podsumowanie De Heus
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 


Ponadprogramowe zajęcia terenowe studentów kierunków zootechnika i weterynaria  (19.11.2016)


Notyfikacja dyplomu lekarza weterynarii UP w Poznaniu

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
poinformował, że

Dyplom lekarza weterynarii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
został notyfikowany przez Komisję Europejską
w dniu 26 stycznia 2016 roku za pośrednictwem elektronicznego
Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym ( IMI).

W wyniku pomyślnej notyfikacji,
dyplom lekarza weterynarii UP w Poznaniu zostanie włączony
do załącznika V Dyrektywy 2005/36/WE
w drodze aktu delegowanego. Najbliższy akt powinien zostać opublikowany w styczniu 2017 roku.


Niezwykła operacja wielbłąda w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej
*** FILM ***


Palenie kości słoniowej w Nowym Zoo w Poznaniu


Uber zainwestuje w firmę HiProMine spod Poznania,
która przemysłowo hoduje owady


Karetka weterynaryjna z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej pomogła zrobić badania zwierzakom z ZOO


Nagroda dla prof. dr hab. Piotra Tryjanowskiego


20 lat agroturystki na UP w Poznaniu


Pracownicy Wydziału w Komitetach Polskiej Akademii Nauk


Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)


Studenci APM odwiedzają firmę De Heus (13.05.2016)


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA WIEJSKA NAUKA – EDUKACJA – PRAKTYKA”
Poznań 9-10. 06. 2016


„Puerto Rico – raport z podróży” – wykład 21.01.2016

Absolwent WMWZ laureatem edycji 2015 konkursu firmy De Heus (15.12.2015)

Ogłoszenia

Informacje o wydarzeniach przyszłych

Wydarzenia

Relacje z ważnych dla Wydziału zdarzeń

Galerie