sylabusy Weterynaria

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

Agronomia

Anatomia topograficzna

Anatomia zwierząt
część I

Andrologia i unasiennianie

Biochemia
część I

Biofizyka

Biologia
podstawowa
rozszerzona

Biologia komórki
podstawowa
rozszerzona

Biomechanika ruchu

Biostatystyka i metody dokumentacji.

Biotechniki zarodka w rozrodzie zwierząt.

Chemia.

Chirurgia ogólna i anestezjologia

Choroby koni.
chirurgia.
choroby wewnętrzne.
choroby zakaźne.
rozród.

Choroby owadów użytkowych

Choroby psów i kotów
– chirurgia

- choroby wewnętrzne
- choroby zakaźne
- rozród

Choroby ptaków

Choroby ryb

Choroby zwierząt futerkowych.

Choroby zwierząt gospodarskich.
chirurgia.
choroby wewnętrzne.
choroby zakaźne.
rozród.

Chów i hodowla zwierząt.

Diagnostyka chorób genetycznych zwierząt.

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna.

Diagnostyka obrazowa

Dietetyka

Ekonomika weterynaryjna

Egzotyczne choroby człowieka i zwierząt.

Epidemiologia weterynaryjna

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt.

Farmacja.

Farmakologia weterynaryjna
część I i cz. II

Felinologia.

Fizjologia zwierząt
część I i cz. II

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Geriatria i gerontologia weterynaryjna

Higiena mleka.

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Higiena środków żywienia zwierząt.

Higiena zwierząt

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa.

Histologia i embriologia
część I i cz. II

Historia weterynarii i deontologii.

Immunologia

Język łaciński.

Język obcy nowożytny
język angielski
język francuski
język niemiecki
język rosyjski

Mikrobiologia
część I i cz. II

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożenia.

Okulistyka weterynaryjna

Ortopedia koni sportowych

Parazytologia i inwazjologia.

Patofizjologia
część I i cz. II

Patomorfologia
część I i cz. II

Podstawy neurobiologii

Podstawy w psychologii zwierząt

Pomoc w nagłych przypadkach.

Praktyka hodowlana

Praktyka kliniczna cz. I i II

Praktyka w inspektoracie wet. cz. I

Praktyka w inspektoracie wet. cz. II

Prewencja weterynaryjna.

Propedeutyka zawodu lekarza weterynarii

Rehabilitacja i fizjoterapia.

Staż kliniczny
choroby koni.
choroby psów i kotów.
choroby ptaków.
choroby zwierząt gospodarskich.

Stomatologia weterynaryjna

Techniki mikroskopowe.

Technologie informacyjne.

Technologie w produkcji zwierzęcej

Terapia naturalna

Toksykologia.

Weterynaria sądowa.

Wiedza obywatelska..
ekologia w świadomości społecznej
etyka z bioetyką
filozofia przyrody
historia sztuki
odpowiedzialność społeczna wobec środowiska
pedagogika społeczna
pedagogika czasu wolnego
psychologia
socjologia polityki
społeczne aspekty zmian klimatu
żywność w historii, kulturze i wierzeniach

Wiedza społeczna..

Wychowanie fizyczne..
załącznik 1
- załącznik 2
załącznik 3

Zarodkowe komórki macierzyste w medycynie weterynaryjnej

Zoonozy

Zwierzęta amatorskie.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo.