Pracownik

Pilne obowiązki pracownika

1 Wszystkie publikacje pracownika z lat 2017-2020 powinny być zawarte w naszej Bibliotece, w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników… . Dane należy uzupełnić do 16 marca 2020.

Biblioteka – Bibliografia Publikacji Pracowników…

2 Indywidualne konto ORCID powinno być powiązane z indywidualnym kontem PBN (Polska Bibliografia Naukowa) i zawierać wszystkie publikacje pracownika z lat 2017-2020. Dane w ORCID należy uzupełnić do 16 marca 2020.

ORCID – logowanie

3 Wszystkie publikacje pracownika z lat 2017-2019 powinny być zawarte w bazie PBN . Dane należy uzupełnić do 16 marca 2020.

Zaloguj się do PBN

1. Proszę zalogować się na swoje konto w PBN
2. Wejść na moduł analityczny i wpisać swoje nazwisko
3. Wybrać „PUBLIKACJE”
4. Wybrać rok publikacji „2017-2019”
5. Sprawdzić czy wszystkie publikacje są widoczne.
6. Jeśli jakiejś pracy nie ma, najpierw proszę sprawdzić czy została ona zgłoszona do Biblioteki.
7. Jeśli jest w Bibliotece a z jakiegoś powodu jej nie widać w PBN, proszę o tym fakcie poinformować Panią dr Alicję Borowską (alicja.borowska@up.poznan.pl)

Publikacje tymczasowo do czasu migracji do PBN 2.0 mogą być zduplikowane w ramach kilku Jednostek / Instytucji oraz podwojona może być liczba autorów. Zostanie to poprawione w trakcie przesyłu publikacji na początku kwietnia.

Opinia Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i rybactwo
nr 1/03/2021z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia kryteriów dla kandydatów ubiegających się o stanowisko profesora UPP w jednostkach WWZ

Linki

Poczta elektroniczna – logowanie

Skład osobowy – wyszukiwarka

Skład osobowy – wersja pdf

Wirtualny Dziekanat

Strona główna Uniwersytetu

Informacje Prodziekan ds Nauki

PTZ Koło Poznań   

PTZ ZG Warszawa  

Roczniki NPTZ   

Badania

Etyka

Lokalna Komisja Etyczna

Planowanie doświadczeń / Experimental Design

Seminaria dyscyplinowe (zespoły badawcze i możliwości współpracy)

NCN

Publikowanie

Najnowsza punktacja czasopism z 18 grudnia 2019

Wzory dopisków do publikacji (Acknowledgements)

Bibliografia Publikacji Pracowników…

Uwaga! Wszystkie publikacje pracownika z lat 2017-2020 powinny być w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników…

ORCID – logowanie

Uwaga! Indywidualne konto ORCID powinno być powiązane z indywidualnym kontem PBN (Polska Bibliografia Naukowa) i zawierać wszystkie publikacje pracownika z lat 2017-2020.

Ewaluacja dyscyplin

Dydaktyka

Wirtualny Dziekanat

Jakość kształcenia

Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów

Inne

Strategia rozwoju Wydziału (pdf)

Wybory

Wzór karty szkolenia BHP