Praktyka nauce

Praktyka Nauce to program cyklicznych prelekcji i spotkań studentów z pracodawcami oraz osobami odnoszącymi sukcesy w komercjalizacji badań.

Spotkania odbywają się w  poniedziałki o godz. 13:00

Studenci 2 roku (studia 1 i 2 stopnia oraz jednolite studia) biorą aktywny udziału w dwóch wybranych spotkaniach  ogłaszanych na stronie www WMWZ. Podczas spotkania studenci podpisują listę obecności, na podstawie której właściwy Prodziekan dokona zaliczenia praktyki.

Program spotkań w roku akademickim 2018/2019

25.04.2019 r. (czwartek) 11.30-14.00, sala Biblioteki Głównej przy ul. Witosa 45, dr hab. Michał Jarnecki “Szok kulturowy w turystyce”
mgr inż. Agnieszka Kubczak – Mielnik “Praca w biurze podróży”

08.04.2019 godzina 13.00 Kolegium Rungego, Olga Sobolewska – Interaktywne Muzeum Rybactwa w Biskupinie

1.04.2019 r., o godz. 13.15 w sali wykładowej „D” Collegium Maximum
doc. MVDr., DrSc. Marián Várady  z Instytutu Parazytologii, Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach, aktualnie przebywający jako visiting professor w naszej Uczelni.

18.03.2019 godz. 13.00 sala wykładowa Kolegium Gawęckiego, dr inż. Rafał Kurczewski z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego Referat nt. “WPN – miejsce praktyk i staży”

17.12.2018 r. godz. 13.00 sala wykładowa Kolegium Gawęckiego zebranie referatowe Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego połączone z Seminarium Wydziałowym. Referat pt.: “O zwierzętach gospodarskich inaczej” wygłosi prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Instytutu Zoologii UPP.

Program spotkań w roku akademickim 2017/2018

4.06.2018 r. godz. 13.00 sala wykładowa UCMW
prof. Roman Kołacz z UP we Wrocławiu. Wykład nt. “Dobrostan zwierząt – aspekty etyczne, prawne i społeczne”.

16.04.2018 godz. 13.00, sala wykładowa UCMW prof. dr hab. wet. Tomasz Janowski kierownik Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. W latach 1999-2002 i 2002-2005 Dziekan Wydziału. Wykład pt. „Aktualne problemy rozrodu krów mlecznych”.

22.01.2018 kolegium Rungego dr hab. Marcin Komosa (ZAZ WMWZ) dr inz Anna Nienartowicz-Zdrojewska i Angelika Orlewicz lek wet (Bioveta)

18.12.2017 dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak, prof. nadzw.
IO PAN Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej,

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (UCMW)

27.11.2017 Olandia- turystyczna firma rodzinna – miejsce na praktyki i staże

20.11.2017 Seminarium – Zdrowotność racic (sala UCMW, 12.40-15.20)

16.01.2017  dr n. wet Piotr Kołodziej, sala wykładowa UCMW godz. 13.00 (dziedzina: weterynaria)

6.03.2017 mgr inż Piotr Bączyk Izba Celna Poznań (zootechnika, biologia, weterynaria) kolegium Rungego

6.03.2017 Dr. Oliver Krone (weterynaria, zootechnika, biologia) UCMW

13.03.2017 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (etyk)“Miłosierdzie a Sąd Ostateczny” kolegium Rungego

20.03.2017 Olaf Makiewicz założyciel Fundacji Olandia, kolegium Rungego

3.04.2017 dr inż. Ryszard Kujawiak Sano Agrar Institut (zootechnika, weterynaria) sala wykładowa UCMW

10.04.2017 dr hab. Hanna Mamzer, prof. nadzw. UAM, “Czy jest możliwy uwspólniony dobrostan ludzi i zwierząt”, kolegium Rungego (kierunki przyrodnicze)

24.04.2017 Sławomira Połczyńska Folwark Konny Hermanów,
sala NZ godzina 13:00 (dziedzina: turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza)

Program spotkań w roku akademickim 2016/2017

7.11.2016 prof. dr hab. Marcin Drąg Wydział Chemiczny  Politechniki Wrocławskiej (kierunki przyrodnicze) kolegium Rungego

12.12.2016   mgr inż Jacek Juchniewicz sala wykładowa UCMW       godz. 13.00 (dziedzina: zootechnika, weterynaria, biologia)

Program spotkań w roku akademickim 2015/2016

9.11.2015Pani Zuzanna Pietrasik – absolwentka kierunku TiR
i właścicielka winnicy: Winiarstwo, enologia i enoturystyka – prywatne doświadczenia studentki TiR” (dziedzina: turystyka)

7.12.2015 dr Anna Ćwiklińska pracownik Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego LEGUTKO (dziedzina: biologia, biotechnologia)

14.04.2016 prof Pavol Prokop  Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja (obszar nauk przyrodniczych, lecture
in English) godz. 14.00 sala wykładowa UCMW

18.04.2016 dr Przemysław Szwajkowski Dyrektor Palmiarni Poznańskiej (dziedzina: turystyka przyrodnicza, biologia, zootechnika, weterynaria)

16.05.2016 mgr Krzysztof Bumbul, konsultant biznesowy
Wipasz S. A. (dziedzina: zootechnika)

6.06.2016 dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt prof. GSW (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) , naukowiec, właściciel firmy turystycznej i wydawca  czasopisma  (dziedzina: turystyka)

Program spotkań w roku akademickim 2014/2015

13.10.2014 Mgr Grzegorz Podolski Aquanet SA Centralny System zarządzania – Technolodzy Wody Poznań (dziedzina: biologia, biotechnologia)

17.11.2014 Mgr Jacek Wojciechowicz Centrum Badań DNA Poznań – Prezes Zarządu
(dziedzina: biologia , biotechnologia)

15.12.2014 Mgr Michał Chmielewski Firma Prywatna Poznan
city guide (dziedzina: turystyka)

19.01.2015 WYJĄTKOWO w sali Kliniki Dużych i Małych Zwierząt lek wet. Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
(dziedzina: weterynaria, zootechnika)

09.03.2015 lek. wet. Ireneusz Sobiak Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu (dziedzina: weterynaria, zootechnika)

23.03.2015 Wojciech Kalicki Dyrektor Cargill Poland Sp. z o.o. (dziedzina: zootechnika, weterynaria)

20.04.2015 Aleksandra Frankiewicz    Kierownik Działu  Personalnego  De Heus Poland (dziedzina: zootechnika, rolnictwo, nauki przyrodnicze)

11.05.2015 Daniel Ratajczak OSI Poland Foodworks Sp. z o.o.
(dziedzina: zootechnika, weterynaria)

8.06.2015 mgr Bartosz Małolepszy przewodnik oraz pracownik Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu
(dziedzina: turystyka i krajoznawstwo )


De Heus


Rok akademicki 2013/2014

13.01.2014 Mgr Leszek Sobolewski Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Warszawa, (dziedzina: hodowla zwierząt, biologia)

3.03.2014 Dr Jakub Namysł OpenExome S.C. (dziedzina: biologia, biotechnologia)