Zootechnika – studia magisterskie

Studia magisterskie trwają 3 semestry (1,5 roku)
studia stacjonarne zaczynają się od marca
studia niestacjonarne zaczynają się od października

 Rekrutacja na studia magisterskie


Programy kształcenia – tryb stacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2016/2017
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
Animal Production Management

Programy kształcenia – tryb niestacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich