Jakość kształcenia

Sprawozdania z funkcjonowania
systemu jakości kształcenia na Wydziale
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018


Raport z analizy ankiet oceny zajęć dydaktycznych

Rok akademicki 2015/2016
Kierunki studiów:
TiR, TP i Biologia
Weterynaria
Zootechnika


Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia
Agroturystyka
TiR
TP
Weterynaria
Zootechnika


Uczelniany System Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia
procedury
uchwały, zarządzenia
raporty