Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych powstało w 2013 roku i działa w ramach kierunku studiów – weterynaria. Umożliwia aktywne uczestniczenie w wyjazdach terenowych i stacjonarnie realizowanych badaniach naukowych. Celem koła jest zapoznawanie studentów z rutynowymi oraz nowatorskimi metodami diagnostyki, profilaktyki i leczenia oraz oceny dobrostanu. Zajęcia są realizowane w czterech sekcjach: bujatrycznej (opiekun – prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski), zwierząt egzotycznych i wolnożyjących (opiekun – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski), chirurgii (opiekun – dr hab. Paweł Antosik) oraz patologii (opiekun – dr n. wet. Jan Włodarek). Dotychczasowa działalność koła zaowocowała spotkaniami seminaryjnymi na temat praktycznych aspektów wykorzystania metod USG we wczesnej diagnostyce płci, cyst jajnikowych i kulawizn u bydła. Aktywna działalność koła wyraża się również współuczestniczeniem członków w redagowaniu artykułów naukowych. Ich przykładem są 3 prace pt. „Rozpoznawanie płci płodów przy pomocy USG, jako rutynowy element zarządzania rozrodem krów – wprowadzenie, wykonanie badania, podsumowanie” opublikowane w portalu venanet.pl oraz opis przypadku „Porażenie splotu barkowego u bydła” zamieszczony w popularno-naukowym czasopiśmie – Lecznica Dużych Zwierząt. Zapraszając do współpracy mamy nadzieję, że już wkrótce zostaniecie laureatami najciekawszych opracowań prezentowanych na sesjach kół naukowych wydziałowych, uczelnianych, ogólnopolskich i europejskich .

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu