Biologia – studia magisterskie

Portal rekrutacyjny UP Poznań

Studia magisterskie o specjalności Biologia stosowana trwają 4 semestry (2 lata) i zaczynają się w październiku.

Studia

Studia magisterskie na kierunku Biologia o specjalności Biologia stosowana trwają 4 semestry (2 lata) i zaczynają się w październiku.

Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych (przemysł, administracja, placówki ochrony przyrody) w zakresie podstawowej analityki (obsługa aparatury, zasady analizy materiału biologicznego).

Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia

Specjalizacje magisterskie:

  • Biologia eksperymentalna (plan studiów 2017/2018)
  • Biologia roślin (plan studiów 2017/2018)
  • Biologia zwierząt (plan studiów 2017/2018)