Biologia – studia licencjackie


Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia Biologia: biologia, albo chemia, albo matematyka
  • Portal rekrutacyjny UP Poznań

Studia

Studia licencjackie  na kierunku Biologia o specjalności Biologia stosowana trwają 6 semestrów (3 lata) i zaczynają się w październiku.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Absolwent nabywa ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.


Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów (więcej o stypendiach)


Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.


 

Adam Kaczmarek - Na bogato