Turystyka przyrodnicza

Studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis    J_Uglis_ 

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel 61 846 6218
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl


Opiekunowie lat:

Rok 1 (2016/2017)- dr inż. Aleksandra Spychała  spychala.a@wp.pl

Rok 2 (2015/2016) – dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska
sgraja@up.poznan.pl

 


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2017-2018
2016-2017
Tematyka prac magisterskich 2016/2017
Tematyka prac magisterskich 2017/2018

Wydziałowe zasady redagowania prac dyplomowych

Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Studia

Uchwała nr 140/2014 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia

Sylabusy przedmiotów – kierunek turystyka przyrodnicza

Plan studiów

Turystyka przyrodnicza od 2016/2017

Turystyka przyrodnicza od 2015/2016

Turystka przyrodnicza od 2014/2015

Przedmioty do wyboru

Kierunkowy Zespół ds Jakości Kształcenia

______________________________________________________________________

Koło Naukowe Turystyki

Praktyka Nauce