Agroturystyka

 

Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

I stopnia, kierunków: Zootechnika, Agroturystyka i Biologia
II stopnia, kierunków: Neurobiologia, Turystyka Przyrodnicza,
Biologia i  Zootechnika
jednolitych magisterskich, kierunku: Weterynaria

odbędzie się 30 września 2016 roku w sali wykładowej Biocentrum o godzinie 13.00. Adres Biocentrum ul. Dojazd 11, Poznań

Na spotkaniu przekazane zostaną istotne informacje dotyczące Wydziału i organizacji studiów m.in.:

  • historia i rozwój Wydziału
  • przedstawienie władz dziekańskich, pracowników dziekanatu oraz opiekunów I roku
  • złożenie ślubowania
  • informacje dotyczące ubezpieczeń NW
  • szkolenie z „Praw i obowiązków studenta” prowadzone przez Samorząd Studencki

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!


Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia agroturystyka : biologia albo geografia, albo historia, albo język nowożytny, matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
    Portal rekrutacyjny UP Poznań

Promocja

20 lat agroturystki na UP w Poznaniu (15.6.2016)

Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)

Kierunek agroturystyka w Radio Merkury Poznań (28.4.2016)


 

Studia

Agroturystyka studia licencjackie plan studiów 2016/2017

Stacjonarne studia licencjackie  (I stopień) na kierunku Agroturystyka trwają 6 semestrów (3 lata)
i zaczynają się w październiku.

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w branży turystycznej i umożliwia efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności organizowania pracy, podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także umiejętności pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących działalność w obszarze ogólnie pojętej agroturystyki i rekreacji na obszarach wiejskich (np. biuro podróży, hotel, ośrodek sportowy lub rekreacyjny, centrum odnowy biologicznej, gospodarstwo agroturystyczne, ośrodek doradztwa rolniczego, ośrodek administracji rządowej i samorządowej; organizacja społeczna).


Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów (więcej o stypendiach)


Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.