Agroturystyka

 

Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia agroturystyka : biologia
    albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza
    o społeczeństwie
    Portal rekrutacyjny UP Poznań

Promocja

20 lat agroturystki na UP w Poznaniu (15.6.2016)

Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)

Kierunek agroturystyka w Radio Merkury Poznań (28.4.2016)


Studia

Agroturystyka studia licencjackie plan studiów 2017/2018

Stacjonarne studia licencjackie  (I stopień)
na kierunku Agroturystyka trwają 6 semestrów
(3 lata) i zaczynają się w październiku.

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy zawodowej
w branży turystycznej i umożliwia efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki. Absolwent
posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych
i ekonomicznych oraz umiejętności organizowania pracy,
podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także
umiejętności pracy zespołowej. Absolwent powinien być
przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących działalność
w obszarze ogólnie pojętej agroturystyki i rekreacji na obszarach
wiejskich (np. biuro podróży, hotel, ośrodek sportowy
lub rekreacyjny, centrum odnowy biologicznej, gospodarstwo
agroturystyczne, ośrodek doradztwa rolniczego, ośrodek
administracji rządowej i samorządowej; organizacja społeczna).


Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów
(więcej o stypendiach)


Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.