Agroturystyka

 

Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia agroturystyka : biologia albo geografia, albo historia, albo język nowożytny, matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
    Portal rekrutacyjny UP Poznań

Promocja

20 lat agroturystki na UP w Poznaniu (15.6.2016)

Agroturystyka – nowy kierunek o wielu obliczach (Głos Wielkopolski 21.05.2016)

Kierunek agroturystyka w Radio Merkury Poznań (28.4.2016)


Studia

Agroturystyka studia licencjackie plan studiów 2016/2017

Stacjonarne studia licencjackie  (I stopień) na kierunku Agroturystyka trwają 6 semestrów (3 lata)
i zaczynają się w październiku.

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w branży turystycznej i umożliwia efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności organizowania pracy, podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, a także umiejętności pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w podmiotach prowadzących działalność w obszarze ogólnie pojętej agroturystyki i rekreacji na obszarach wiejskich (np. biuro podróży, hotel, ośrodek sportowy lub rekreacyjny, centrum odnowy biologicznej, gospodarstwo agroturystyczne, ośrodek doradztwa rolniczego, ośrodek administracji rządowej i samorządowej; organizacja społeczna).


Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów (więcej o stypendiach)


Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.