IV rok – weterynaryjna praktyka sanitarna

W celu zrealizowania wakacyjnej praktyki sanitarnej z zakresu
nadzoru lekarsko-weterynaryjnego w zakładzie produkującym środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, należy udać się do
Powiatowego Lekarza Weterynarii z wypełnionym i podpisanym
przez Koordynatora Praktyk wnioskiem (skierowanie z
załącznikami).

W tym celu:

  1. Pobierz i wypełnij w programie Word formularz wniosku
    (skierowanie, program praktyki, regulamin praktyki, CV).
  2. Wydrukuj dwa egzemplarze wniosku (wnioski napisane pismem
    odręcznym nie będą respektowane).
  3. Wydrukuj dwa egzemplarze porozumienia. (ostatnią stronę
    porozumienia otrzymasz od Koordynatora Praktyk)

Przed wizytą u Powiatowego Lekarza Weterynarii, każde
skierowanie oraz regulamin praktyki, muszą być podpisane przez
Koordynatora Praktyki (ostateczny termin – 10.06.2019r.) oraz
podbite pieczęcią Zakładu Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia
Publicznego.

Jedno skierowanie podpisane przez PLW należy z powrotem
dostarczyć Koordynatorowi Praktyk.

Dzienniczek praktyk

Wniosek

POROZUMIENIE