IV rok – weterynaryjna praktyka sanitarna

POROZUMIENIE – wydruk 2 egzemplarzy

PROGRAM PRAKTYK – wydruk 2 egzemplarzy

REGULAMIN

SKIEROWANIE
Przed wizytą u Powiatowego Lekarza Weterynarii każde skierowanie musi być podpisane przez koordynatora praktyki

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu