IV rok – weterynaryjna praktyka sanitarna

POROZUMIENIE – wydruk 2 egzemplarzy

PROGRAM PRAKTYK – wydruk 2 egzemplarzy

REGULAMIN – wydruk 1 egzemplarza

SKIEROWANIE - wydruk 2 egzemplarzy
Przed wizytą u Powiatowego Lekarza Weterynarii
każde skierowanie musi być podpisane przez koordynatora praktyki
(ostateczny termin do 10.06.2018 r.)