V rok – weterynaryjna praktyka administracyjna

W celu zrealizowania wakacyjnej praktyki administracyjnej w PIW
lub WIW (również ZHW), należy udać się do Powiatowego lub
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z wypełnionym i podpisanym
przez Koordynatora Praktyk wnioskiem (skierowanie z
załącznikami).

W tym celu:

  1. Pobierz i wypełnij w programie Word formularz wniosku (skierowanie, program praktyki, regulamin praktyki, CV).
  2. Wydrukuj dwa egzemplarze wniosku (wnioski napisane pismem odręcznym nie będą respektowane).
  3. Wydrukuj dwa egzemplarze porozumienia. (ostatnią stronę porozumienia otrzymasz od Koordynatora Praktyk)

Przed wizytą u Powiatowego lub Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii, każde skierowanie oraz regulamin praktyki muszą być
podpisane przez Koordynatora Praktyki (ostateczny termin –
10.06.2019 r.) oraz podbite pieczęcią Zakładu Weterynaryjnej
Ochrony Zdrowia Publicznego.

Jedno skierowanie podpisane przez PLW należy z powrotem
dostarczyć do Koordynatora Praktyki.

Dzienniczek praktyk

POROZUMIENIA
proszę drukować dwustronnie

WWLW
WLW
PLW

Wnioski:

WIW (PL)
WIW (PA)
PIW (PA)