V rok – weterynaryjna praktyka administracyjna

POROZUMIENIE – wydruk 2 egzemplarzy

PROGRAM PRAKTYK – wydruk 2 egzemplarzy

REGULAMIN – wydruk 1 egzemplarza

SKIEROWANIE – wydruk 2 egzemplarzy
Przed wizytą u Powiatowego/ Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii każde skierowanie musi być podpisane przez koordynatora praktyki (ostateczny termin do 20.06.2017 r.)

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu