V rok – weterynaryjna praktyka administracyjna

POROZUMIENIE – wydruk 2 egzemplarzy
*PIW
*WIW

PROGRAM PRAKTYK – wydruk 2 egzemplarzy
*PIW
*WIW

REGULAMIN - wydruk 1 egzemplarza

SKIEROWANIE – wydruk 2 egzemplarzy
*PIW
*WIW
Przed wizytą u Powiatowego/ Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii każde skierowanie musi być podpisane przez koordynatora praktyki (ostateczny termin do 10.06.2018 r.)