Agroturystyka

Studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel 61 846 6218

dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Praktyki

agroturystyczna 2 tygodnie (1 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

turystyczna 4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

Zarządzenia i procedury (Documents in English)


Plan studiów
2017/2018
2016/2017

Przedmioty do wyboru


Opiekunowie lat

Rok 1 (2017/2018) dr inż. Sylwia Graja – Zwolińska
sgraja@up.poznan.pl

Rok 2 (2016/2017) dr Magdalena Maćkowiak
mackowiak_magda@wp.pl


Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 358/2016 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia