Wydziałowa Pracownia Komputerowa

 

pracownia_komputerowa_2

Strona Pracowni

Skład osobowy:

prof. Maciej Szydłowski – pełniący obowiązki kierownika

dr inż. Wojciech Piotr Perz – emerytowany starszy wykładowca (na zdjęciu z lewej)

mgr inż. Daniel Stanisławski (wykładowca, na zdjęciu)

 Badania naukowe:
Pracownia jako jednostka dydaktyczna włącza się w badania
prowadzone w innych jednostkach, służąc doradztwem dotyczącym metod i technicznej strony eksploracji danych doświadczalnych,
jak również praktyczną pomocą w formie obliczeń w następujących kierunkach badawczych: szacowanie parametrów genetycznych charakteryzujących populacje zwierząt, analiza wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na cechy użytkowe zwierząt,
analiza zinbredowania i spokrewnienia w populacjach zwierzęcych, szacowanie wartości hodowlanej zwierząt. zastosowania narzędzi informatycznych i statystycznych w Turystyce.

Dorobek publikacyjny:

  • książki naukowe i podręczniki akademickie – 4,
  • oryginalne prace twórcze 31, (w tym z IF 5),
  • artykuły naukowe 4,
  • prace i streszczenia konferencyjne 33, (w tym 17 w języku kongresowym),
  • artykuły popularno-naukowe i popularne 4.

Dydaktyka:

  • Technologia informacyjna na Biologii stosowanej, Hodowli zwierząt i Agroturystyce (studia stacjonarne i niestacjonarne), Informatyka w turystyce na specjalności Agroturystyka (studia stacjonarne i niestacjonarne II°).
  • Pracownia jest udostępniana na zajęcia z przedmiotów, w których wymagane jest zastosowanie komputerów oraz mogą z niej korzystać studenci poza zajęciami dydaktycznymi .

Działalność organizacyjna i promocyjna na rzecz Wydziału/Uczelni:

  • opieka techniczna nad pomieszczeniami i sprzętem technicznym w salach komputerowych, ćwiczeniowych podległych wydziałowi oraz w sali wykładowej.
  • Uczestnictwo w Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki i Sztuki, AGRO SHOW, innych formach promocji.

Pracownia posiada  dwie sale komputerowe (każda z 15 stanowiskami – komputery typu IBM PC połączone z uczelnianą siecią komputerową).