Katedra Turystyki Wiejskiej

 

 

Katedra-zdjecie

Strona Katedry

Skład osobowy

Kierownik:    dr hab. Ryszard Steppa

adiunkci:
dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska
dr Anna Jęczmyk
dr Magdalena Maćkowiak
dr inż. Aleksandra Spychała
dr inż. Jarosław Uglis

st. wykładowca:
dr Janusz Majewski

specjalista:
Emilia Dolska
Wiesława Żuszma

Badania naukowe:

 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki
  i turystyki wiejskiej,
 • Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych,
 • Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki,
 • Ocena atrakcyjności turystycznej regionów dla różnych form turystyki,
 • Turystyczny wizerunek obszarów wiejskich
 • Badania aktywności turystycznej mieszkańców obszarów wiejskich
 •  Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej

Działalność dydaktyczna:

 • studia I stopnia (licencjackie) kierunek Turystyka i rekreacja, specjalność Agroturystyka,
 • studia II stopnia kierunek Turystyka przyrodnicza

Najważniejsze dokonania:

1. Realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków KBN/MNiSW:

* Wpływ dochodu ze sprzedaży usług turystycznych w gospodarstwach wiejskich na poziom ich wyposażenia
i infrastrukturę oraz kierunki rozwoju (01.05.2002-30.09.2003),

2. Realizacja interdyscyplinarnego projektu badawczego
o charakterze międzyuczelnianym Uniwersytet Przyrodniczy – Uniwersytet Ekonomiczny:

* Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi (01.04.-31.12.2007),

* Ekonomiczno-społeczne wartości produktów żywnościowych
w gospodarstwach agroturystycznych Wielkopolski (04.05.-30.11.2010).