Biologia stosowana

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku Biologia stosowana. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności są
z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem
zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studia na kierunku Biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią.

SYLWETKA ABSOLWENTA, PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA