Biologia stosowana

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku Biologia stosowana w zakresie biologii eksperymentalnej, biologii zwierząt i biologii roślin.

Studia na kierunku Biologia stosowana umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności są z powodzeniem wykorzystywane w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia,przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin. Są atrakcyjną oferta dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią. W ramach kierunku istnieje specjalność biologia stosowana.