Biologia stosowana

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
jest wyróżniającą się jednostką naukową i dydaktyczną.
Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną
oraz dobre zaplecze materiałowo-aparaturowe.

Bardzo bogata oferta dydaktyczna Wydziału jest dostosowana
do oczekiwań studentów i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
Na podkreślenie zasługuje szeroka współpraca z otoczeniem
gospodarczym, międzynarodowa wymiana w ramach programu
Erasmus PLUS oraz udział w projektach badawczych, warsztatach
i kursach dokształcających.

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi
studia licencjackie i magisterskie na kierunku Biologia stosowana.
Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie
oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych.
Pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii,
opartej na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobyta
wiedza i umiejętności są z powodzeniem wykorzystywane w pracy
zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Student nabywa też umiejętności rozwiązywania problemów
zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego
przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studia na kierunku Biologia stosowana oferują szeroką gamę
przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii
stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Są atrakcyjną
ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią.

SYLWETKA ABSOLWENTA, PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA