WYBORY WMWZ 2016 – 2020


Wybory uzupełniające do Rad Naukowych 2019

Wyniki głosowania

Kandydat w wyborach uzupełniających

Lista osób posiadających prawo wyborcze

Karta zgłoszeniowa

Wybory do Rad Naukowych 2019


Wybory do Rad Jednostek WMWZ 

Wybory do Komisji Wydziałowych


Lista członków Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

Przedstawiciele Wydziału do Senatu na kadencję 2016-2020

WYBORY PRODZIEKANÓW

Wyniki – pdf

WYNIK WYBORÓW NA DZIEKANA
NA KADENCJĘ 2016-2020 – pdf


Lista elektorów do WKE

Lista elektorów do UKE


SKŁAD KOMISJI


Podział mandatów na elektorów WMWZ

Podział mandatów na elektorów uczelnianych i senatorów


Formularze:
Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi