WYBORY WMWZ 2016

Wybory do Komisji Wydziałowych

Wyniki wyborów z dnia 15.09.2016r.
do Wydziałowej Komisji ds. nagród
z grupy prof. i dr hab.
pdf

Wyniki wyborów do Wydziałowych Komisji
ds. nagród ze SFN z grupy:
– 
prof. i dr hab. 
- pozostałych nauczycieli
pracowników niebędących nauczycielami

Wyniki wyborów do Wydziałowych Komisji
ds. awansowania i przeszeregowania
pracowników niebędących nauczycielami akademickim
- pdf

Lista kandydatów do Wydziałowych Komisji
ds. nagród ze SFN z grupy:
– prof. i dr hab. 
- pozostałych nauczycieli
pracowników niebędących nauczycielami


Lista kandydatów do Wydziałowych Komisji
ds. awansowania i przeszeregowania
pracowników niebędących nauczycielami akademickim
- pdf

- Komunikat

Formularze:
- Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Karta zgłoszenia na członka Wydziałowej Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Wybory do Rady Instytutu Weterynarii
- wyniki

Lista kandydatów

Komunikat
Karta zgłoszenia


Lista członków Rady Wydziału na kadencję 2016-2020

Przedstawiciele Wydziału do Senatu na kadencję 2016-2020

WYBORY PRODZIEKANÓW

Wyniki – pdf

WYNIK WYBORÓW NA DZIEKANA
NA KADENCJĘ 2016-2020 – pdf


Lista elektorów do WKE

Lista elektorów do UKE


SKŁAD KOMISJI


Podział mandatów na elektorów WMWZ

Podział mandatów na elektorów uczelnianych i senatorów