Sylabusy Turystyka i Rekreacja 1 stopień

Aktywne formy rekreacji

Analiza rynku turystycznego

Apiterapia

Apiturystyka

Biologia i ochrona zwierząt łownych

Biznesplan

Ekologia i ochrona środowiska

Ekologiczna produkcja roślinna i zwierzęca

Ekonomika turystyki i rekreacji

Etnografia Polski i Europy

Etnografia społeczeństw pozaeuropejskich

Faunistyka

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Europy

Geografia turystyczna obiektów UNESCO

Hipoterapia

Historia architektury i sztuki

Hotelarstwo

Instytucje, programy i fundusze ochrony przyrody

Jakość surowców i produktów zwierzęcych

Język obcy – angielski 

Język obcy – francuski 

Język obcy – niemiecki 

Język obcy – rosyjski 

Krajoznawstwo

Kształtowanie środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym

Kynologia i dogoterapia

Logistyka w turystyce

Marketing

Obsługa ruchu turystycznego

Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Ornitologia i birdwatching

Pedagogika czasu wolnego

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Podstawy ekonomii

Podstawy rekreacji

Podstawy turystyki

Praktyka zawodowa z turystyki

Prawo

Prawo w turystyce

Przydomowe przetwórstwo produktów

Psychologia

Rekreacja konna

Restytucja zwierząt ginących i zagrożonych

Rybackie użytkowanie wód

Seminarium dyplomowe

Socjologia turystyki

Sport w turystyce

Sportowe użytkowanie koni

System form ochrony przyrody

Technologie informacyjne – poziom A

Turystyka wędkarska

Turystyka wiejska

Wiedza społeczna – moduł  ogólnouczelniany

Wiedza obywatelska – moduł ogólnouczelniany

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym I

Zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym II

Żywienie zwierząt amatorskich

Żywienie zwierząt gospodarskich