Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Oficjalna strona Katedry

Skład osobowy jednostki:

Kierownik – prof. dr hab. Leszek Nogowski, prof. zw.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. Paweł Maćkowiak
prof. dr hab. Krzysztof  Nowak, czł. koresp. PAN
prof. UPP dr hab.  Katarzyna Szkudelska
prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski

dr Przemysław Kaczmarek, dr Ewa Nowicka-Stańczyk,
dr Monika Okulicz, dr inż. Ewa Pruszyńska-Oszmałek,
dr Maciej Sassek, dr Dawid Szczepankiewicz,
dr Tatiana Wojciechowicz, mgr Paweł Kołodziejski

Doktoranci:

t

Pracownicy naukowo-technicznych

Grażyna Przepiera, mgr inż. Magdalena Misiewicz-Mielnik,
mgr inż. Daniela Chałupka, dr inż. Iwona Hertig

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Działalność naukowa:

Wpływ związków pochodzenia roślinnego na metabolizm.
Endokrynna i neuroendokrynna regulacja metabolizmu,
otłuszczania i pobierania pokarmu.
Cukrzyca a trzustka i metabolizm.

Mechanizmy regulacji sekrecji hormonów trzustki
i kory nadnerczy. Neuroendokrynologia porównawcza.

Działalność dydaktyczna:

Biochemia zwierząt, fizjologia zwierząt i człowieka,
biologia komórki, endokrynologia, immunologia.

Wyposażenie:

Katedra posiada zwierzętarnię i nowoczesne laboratoria
do badań in vivo i in vitro umożliwiające stosowanie
metod biologii molekularnej, laboratorium biologii
komórki z pokojem hodowlanym, pracownią
histochemiczną i pracownią mikroskopową
(w tym mikroskop konfokalny) oraz pracownię izotopową.

Dla celów dydaktycznych katedra wyposażona
jest w salę seminaryjną i dwie sale ćwiczeniowe.

Najważniejsze dokonania

Wykazanie istnienia nowego typu komórek w wyspach
trzustki (komórki wydzielające grelinę) i prześledzenie
rozwoju wysp trzustkowych w okresie płodowym człowieka.
Wykazanie nowych sprzężeń hormonalnych w obrębie
wysp trzustki. Wykazanie istotnego wpływu substancji
pochodzenia roślinnego zawartych w pożywieniu
(np. rezweratrolu) na funkcjonowanie trzustki
endokrynnej i tkanki tłuszczowej. Wykazanie
nowych mechanizmów otłuszczania na modelu
izolowanych komórek tkanki tłuszczowej.

Prace naukowe pracowników publikowane są
w renomowanych czasopismach z obiegu
międzynarodowego.