Weterynaria

Jednolite studia weterynaryjne magisterskie trwają 11 semestrów (5,5 roku) i zaczynają się w październiku.

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych umożliwiającą wykonywanie zawodu lekarza weterynarii. Może on między innymi dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru weterynaryjnego. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, a także do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu lekarza weterynarii.

Program studiów:


Rekrutacja

  • Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego: biologia i chemia
  • Limit przyjęć: 70 studentów (rekrutacja na rok 2017/2018)
  • Informacje o rekrutacji

DSC_1117