Informacje Prodziekan ds Nauki (2019-2020)

prof. dr hab. Izabela Szczerbal

email: izabela.szczerbal@up.poznan.pl
tel. 61 8466115
Publikacje naukowe pracowników WMWZ (1.10.2018): plik excel