Prodziekan ds Nauki (2016-2020)

 prof. dr hab. Dorota CieślakDorota-Cieslak-e1425905638107
kontakt
e-mail: lechniak@up.poznan.pl, dorota.cieslak@onet.pl
tel. 61 8466117
 ————————————————————
Wydziałowa Komisja ds Nauki (2016-2020)
Przewodnicząca dr hab. Izabela Szczerbal (KGiPHZ)
Członkowie
prof. dr hab. Adam Cieślak (KŻZiGP)
dr hab. Tomasz Strabel prof nadzw (KGiPHZ)
dr hab. Michał Jank (IW)
dr hab. Oskar Wasielewski (IZ ZZ)
dr Mariusz Maćkowski (KGiPHZ ZHK)
—————————————————————-
 Wydziałowa Komisja ds Nagród dla nauczycieli akademickich (2016-2020)
Przewodnicząca prof. dr hab. Dorota Cieślak, prodziekan
Członkowie
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski (KGiPHZ)
dr hab. Monika Fliszkiewicz (IZ ZHOU)
dr hab. Ewa Skrzypczak (KHZiOS)
dr hab. Marek Gehrke (IW)
dr Monika Okulicz (KFiBZ)
dr Anna Jęczmyk (KTW)
dr inż. Robert Mikuła (KŻZiGP)
dr Karol Giejdasz (IZ ZHOU)
mgr Paweł Kołodziejski (KFiBZ)
dr Marta Rybska – przedstawicielka  ZNP
dr Marian Pietrzak – przedstawiciel NSZZ Solidarność
 ————————————————————————–
Zakończone projekty badawcze (zestawienie od 1997)
 
Najnowsze projekty badawcze

GUTFEED – innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej.” Projekt realizowany od 2016 roku w ramach programu NCBiR –  BIOSTRATEG (kierownik: dr hab. Damian Józefiak, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej)

– Chcemy wprowadzić taki rodzaj żywienia i produktów, który poprawi przyswajalność diety i zmniejszy przy okazji wydalanie do środowiska wielu niekorzystnych czynników np azotu czy fosforu. Celem badań jest poprawa diety i zdrowia kurcząt rzeźnych, a także ograniczenie wpływu wybranych czynników na efekt cieplarniany.

Dzięki środkom z NCBR będziemy mogli rozwinąć polską technologię i branżę drobiarską. Jesteśmy jednym z największych eksporterów drobiu w Unii Europejskiej, jednak odpady pozostałe po obróbce mięsa zostają w Polsce. Chcemy, by miały one jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.


Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia ; projekt NCN w ramach konkursu SONATA 7; realizacja projektu 2015-2018; Kierownik: dr Piotr Pawlak Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt)

Celem projektu jest opisanie zestawu transkryptów (transkryptomu) oocytów i   pojedynczych blastomerów zarodków świni domowej  w stadiach od 2-blastomerów do blastocysty pozyskanych in vitro oraz poznanie wpływu wieku dawczyni oocytu na transkryptom gamet i zarodków.

- Po raz pierwszy będziemy badać pojedyncze komórki (oocyty i blastomery zarodków) ze szczególnym uwzględnieniem  genetycznych i epigenetycznych (microRNA) czynników istotnych dla przedimplantacyjnego rozwoju zarodków świni.


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu