Informacje dla wszystkich Studentów

UWAGA !!!

W związku z komunikatem Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni,
w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
i zawieszeniem zajęć dydaktycznych

Dziekanat w dniach od 12 marca do 26 marca 2020 roku

otwarty będzie w godzinach od 11.00 – 13.00
tylko dla spraw wymagających kontaktu bezpośredniego,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź mailowym.

WZORY PISM

Wnioski o zaliczenie przedmiotu bez udziału w zajęciach

Wniosek – załącznik 1 (word)
Wniosek – załącznik 2 (word)


Wiedza prawno – ekonomiczna

Lista szkoleń 2018

Akademia Kompetencji


Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2017


Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia odbędzie się w pokoju 121 w Kolegium Maximum w dniach:

5 sierpnia br. godz. 10.00 – kierunek Agroturystyka

6 sierpnia godz. 9.00 – kierunek Biologia

12 sierpnia godz. 9.00 – kierunek Zootechnika


Dyżury Pracownika Dziekanatu WMWZ w soboty
godz. 9.00 – 13.00 w pokoju 119 lub 120 w budynku Kolegium Maximum

Terminy dyżurów:

semestr letni 2019/2020

22 luty
29 luty
18 kwiecień
16 maj
06 czerwiec

W/w terminy mogą ulec zmianie, prosimy o regularne sprawdzanie.


Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów

Oferta praktyk studenckich w Palmiarni Poznańskiej 2015/2016

 
 
 

Dofinansowanie ponadprogramowych zajęć terenowych
organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale


Koordynator programu Erasmus (uczelniany i wydziałowy)

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

tel 61 848 7235 email nowakwl@up.poznan.pl

Erasmus Student Network – sekcja UP Poznań pełnoprawnym Członkiem (28.05.2016)


Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015


Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
 
Pani Józefina Pijanowska
 
503 416 307
 
 

 Dyplomowanie

Zarządzenie Rektora nr 188/2019 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej

Procedura dyplomowania

Wydziałowe zasady przygotowania prac dyplomowych

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomowania

Pliki do pobrania

Karta obiegowa

Karta obiegowa – weterynaria

Karta pracy dyplomowej

Formularz oceny pracy dyplomowej – tylko wersja poglądowa, druk należy pobrać w Dziekanacie

Zmiana promotora lub tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszalności praw autorskich

Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy
z jej formą wydrukowaną

Praca dyplomowa – wzór strony tytułowej

Praca inżynierska
Praca licencjacka
Praca magisterska


Praktyka Nauce


Dofinansowanie zajęć ponadprogramowych – regulamin


Samorząd studencki


Dziekanat


Przydatne linki