Informacje dla wszystkich Studentów


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dyplomowanie

Wydziałowe zasady przygotowania prac dyplomowych

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomowania

Dyplomowanie – pliki do pobrania

Karta obiegowa

Karta obiegowa – weterynaria

Karta pracy dyplomowej

Formularz Ocena pracy dyplomowej

Zmiana promotora lub tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszalności praw autorskich

Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy
z jej formą wydrukowaną

Oświadczenie autora o przekazaniu prawa do eksploatacji pracy
w systemie antyplagiatowym

Praca dyplomowa – wzór strony tytułowej
Praca inżynierska
Praca licencjacka
Praca magisterska


Praktyka Nauce


Dofinansowanie zajęć ponadprogramowych – regulamin


Samorząd studencki

Dziekanat


Przydatne linki


 

Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

——————————————————————————-

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
Pani Józefina Pijanowska 503 416 307

projekt Studiujesz – praktykuj
http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz