Komisje wydziałowe
w kadencji 2016-2020

Wydziałowa Komisja ds. Studiów

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Szkudelski

Członkowie:

 1. prof. UPP dr hab. Hieronim Frąckowiak
 2. prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska
 3. dr hab. Jolanta Komisarek
 4. dr Anna Jęczmyk
 5. dr n. wet. Przemysław Racewicz
 6. Student I – biol
 7. Student II – TiR
 8. Student III – wet
 9. Student IV – zoot
 10. Doktorant

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: dr hab. Izabela Szczerbal

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Adam Cieślak
 2. dr hab. Tomasz Strabel
 3. dr hab. Janusz Kloskowski
 4.  dr n. wet. Przemysław Racewicz
 5. dr Mariusz Maćkowski

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Hanna Jackowiak

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
 2. prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 3. dr hab. Ewa Skrzypczak
 4. dr hab. Katarzyna Szkudelska
 5. dr Weronika Banaszak-Cibicka

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Damian Józefiak

Członkowie:

 1. dr hab. Marcin Górecki
 2. dr hab. Marcin Komosa
 3. dr hab. Marek Stanisz
 4. dr hab. Marek Skrzypski
 5. dr Magdalena Maćkowiak

Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Steppa 

Członkowie

 1. prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 2. dr hab. Monika Fliszkiewicz
 3. dr hab. Janusz Kloskowski
 4. dr hab. Karolina Szulc
 5. dr Piotr Pawlak
 6. dr Aleksandra Spychała

Przedstawiciele związków zawodowych – uczestniczą z głosem doradczym.


Wydziałowa Komisja Stypendialna
w roku akademickim 2017/2018

Przewodniczący: dr n. wet. Jan Włodarek

Członkowie:
Marcelina Kocińska   (Biologia)
Michalina Kliber           (Biologia)
Wiktor Zieliński            (Zootechnika)
Dominika Stolpe           (Zootechnika)
Natalia Winiarska        (Turystyka przyrodnicza)
Ilona Kroll                         (Agroturystyka)
Emilian Małek                 (Weterynaria)
Ewa Znaniecka               (Weterynaria)

Pracownicy Dziekanatu:
mgr inż. Anna Baranowska – Zielińska
mgr inż. Łukasz Zieleziński

Pracownik Sekcji Studenckich Spraw Bytowych

Formularze


Kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia: