Komisje wydziałowe
w kadencji 2016-2020

Wydziałowa Komisja ds. Studiów

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Szkudelski

Członkowie:

 1. dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw.
 2. dr hab. Jolanta Komisarek
 3. dr hab. Joanna Śliwowska
 4. dr Anna Jęczmyk
 5. dr Przemysław Racewicz
 6. Student I – biol
 7. Student II – TiR
 8. Student III – wet
 9. Student IV – zoot
 10. Doktorant

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: dr hab. Izabela Szczerbal

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Adam Cieślak
 2. dr hab. Michał Jank
 3. dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw.
 4. dr hab. Oskar Wasielewski
 5. dr Mariusz Maćkowski

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych

Przewodniczący: prof. dr hab. Hanna Jackowiak

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
 2. prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 3. dr hab. Ewa Skrzypczak
 4. dr hab. Katarzyna Szkudelska
 5. dr Weronika Banaszak-Cibicka

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

Przewodniczący: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.

Członkowie:

 1. dr hab. Marcin Górecki
 2. dr hab. Marcin Komosa
 3. dr hab. Marek Stanisz
 4. dr Magdalena Maćkowiak
 5. dr Marek Skrzypski

Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Steppa 

Członkowie

 1. dr hab. Monika Fliszkiewicz
 2. dr hab. Paweł Janczyk
 3. dr hab. Janusz Kloskowski
 4. dr hab. Karolina Szulc
 5. dr Piotr Pawlak
 6. dr Aleksandra Spychała

Przedstawiciele związków zawodowych – uczestniczą z głosem doradczym.


Wydziałowa Komisja Stypendialna
w roku akademickim 2016/2017

Przewodniczący: dr n. wet. Jan Włodarek

Członkowie:

 1. Aleksandra Cieślewicz
 2. Anna Klinska
 3. Celina Jędrzejewska
 4. Anna Tajsner
 5. Mateusz Borowski
 6. Klaudia Waraczewska
 7. Eliza Niewiadomska
 8. Marta Hudak-Nowak
 9. mgr Hanna Świerczak – Pracownik Dziekanatu
 10. Pracownik Sekcji Studenckich Spraw Bytowych  

Formularze


Kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia: