Neurobiologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat UP w Poznaniu

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104  

dziekwet@up.poznan.pl

Pozostałe Uczelnie

UAM – Pani Małgorzata Plaga  tel. 61 8295556
mplaga@amu.edu.pl
AWF – Pani Anna Kaczmarek tel. 61 8355116
a.kaczmarek@awf.poznan.pl
UMP – Pani Izabela Pietrasik tel. 61 854 6276
ipietrasik@ump.edu.pl

——————————————————

Wirtualny Dziekanat

Informacje o kierunku i studiowaniu 

Skład Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia 2015/2016

———————————————————

Terminarz dyplomowania
2019-2020

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ

Wzory pism i strony tytułowej


Opiekunowie lat

Rok 1 (2018/2019) dr inż. Ewa Pruszyńska- Oszmałek
ewa.pruszynska@up.poznan.pl

Rok 2 (2017/2018) dr Marek Skrzypski                                                
mskrzyps@up.poznan.pl


Plan studiów 2018/2019

Plan studiów 2015/2016 – modyfikacja 2.2016

Przedmioty do wyboru

Sylabusy przedmiotów realizowanych na UP w Poznaniu

Uchwała nr 166/2018 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia