Neurobiologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat UP w Poznaniu

mgr Hanna Świerczak 

tel. +48 61 848 7104  

dziekwet@up.poznan.pl

Pozostałe Uczelnie

UAM – Pani Małgorzata Plaga  tel +4861 8295556
mplaga@amu.edu.pl
AWF – Pani Anna Kaczmarek tel  +48 61 8355116
a.kaczmarek@awf.poznan.pl

——————————————————

Wirtualny Dziekanat

Informacje o kierunku i studiowaniu 

Skład Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia 2015/2016

———————————————————

Terminarz dyplomowania
2017-2018
2016-2017

Prace magisterskie 2016/2017 – ogólne informacje

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ

Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Opiekunowie lat

Rok 1 (2018/2019) dr inż. Ewa Pruszyńska- Oszmałek
ewa.pruszynska@up.poznan.pl

Rok 2 (2017/2018) dr Marek Skrzypski                                                
mskrzyps@up.poznan.pl


Plan studiów 2018/2019

Plan studiów 2015/2016 – modyfikacja 2.2016

Przedmioty do wyboru

Sylabusy przedmiotów realizowanych na UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu