Neurobiologia – studia magisterskie

Informacje dla Studentów studiów magisterskich kierunku Neurobiologia

Prodziekan dr Paweł Kołodziejski

e-mail: pawel.kolodziejski@up.poznan.pl


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl

Aktualności – informacje dla wszystkich kierunków


Pozostałe Uczelnie

UAM – Pani Małgorzata Plaga  tel. 61 8295556
mplaga@amu.edu.pl
AWF – Pani Anna Kaczmarek tel. 61 8355116
a.kaczmarek@awf.poznan.pl
UMP – Pani Izabela Pietrasik tel. 61 854 6276
ipietrasik@ump.edu.pl

——————————————————

Wirtualny Dziekanat

Informacje o kierunku i studiowaniu 

Skład Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia 2015/2016

———————————————————

Terminarz dyplomowania
2019-2020

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ

Wzory pism i strony tytułowej


Opiekunowie lat

II rok (2018/2019) dr inż. Ewa Pruszyńska- Oszmałek


Plan studiów 2018/2019

Plan studiów 2015/2016 – modyfikacja 2.2016

Przedmioty do wyboru

Sylabusy przedmiotów realizowanych na UP w Poznaniu

Uchwała nr 166/2018 Senatu UP w Poznaniu efekty kształcenia