Badania usługowe

Oferujemy szereg badań dla przemysłu oraz indywidualnych hodowców i producentów. Zapoznaj się z przygotowaną ofertą i zapytaj, jak możemy Tobie pomóc.

 

Badania genetyczne koni Badanie markerów genetycznych koni – kontrola pochodzenia, żółtaczka hemolityczna, trasfuzja krwi, porady.

Badania genetyczne psów  (1 ) Test kontroli pochodzenia w oparciu o badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA. (2) Test na nosicielstwo mutacji (delecji 4 nukleotydów) wywołującej dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) psów rasy briard.

Badania genetyczne niepłodności Badania genetyczne zwierząt niepłodnych, z obniżoną płodnością i/lub interseksualnych (bydło, świnie, konie, owce, psy, koty).

Badania genetyczne mięsa mielonego Wykrywanie w produktach mięsnych gatunkowo specyficznych sekwencji mtDNA (mitochondrialnego DNA). 

Badania genetyczne wykonywane są w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Zapoznaj się z ofertą szczegółową.

Badanie chemiczne pasz Oferujemy bogatą gamę oznaczeń chemicznych wykonywanych w laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt