Kandydat

 Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2016

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na UP w Poznaniu (od 2015)

Agroturystyka

studia licencjackie

Biologia

European Master in Comparative Morphology

Neurobiologia

Turystyka przyrodnicza

Weterynaria

Zootechnika

 • studia inżynierskie

  • Specjalność: Ekologiczny chów zwierząt
  • Specjalność: Hodowla zwierząt
  • Specjalność: Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
 • studia magisterskie
    • Specjalność: Hodowla zwierząt
     • Specjalizacja: Hodowla i genetyka zwierząt
     • Specjalizacja: Chów i hodowla zwierząt amatorskich i wolnożyjących
     • Specjalizacja: Żywienie zwierząt
     • Specjalizacja: Hipologia
    • Specjalność: Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
     • Specjalizacja: Ochrona i hodowla zwierząt wolnożyjących
     • Specjalizacja: Hodowla zwierząt amatorskich
    • Specjalność: Animal Production Management

  Anglojęzyczne studia magisterskie dla Polaków (więcej)
  bannerAPM

 • studia doktoranckie