Informacje dla wszystkich Kandydatów

Informacje dla Kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Portal rekrutacyjny UP Poznań

Rekrutacja 2020/2021

Ulotka informacyjna (pdf)

Plakat informacyjny (pdf)

 

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

• stypendium socjalne,
• stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• zapomogę,
• stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Dowiedz się więcej.

Zakwaterowanie

Studenci podejmujący studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu mają do dyspozycji szeroką i dobrze wyposażoną bazę socjalną w postaci domów studenckich. Trzy z nich – Maćko, Jurand i Danuśka zlokalizowane są przy ulicy Piątkowskiej, w odległości około 800 metrów od kampusu Uczelni. Dla pierwszorocznych studentów rokrocznie dostępnych jest około 250 miejsc noclegowych. Na parterze każdego z bloków znajduje się recepcja i administracja akademików. Przytulne pokoje spełniają oczekiwania studentów w zakresie nauki oraz spędzania czasu wolnego. Do dyspozycji studentów jest również DS Przylesie z mniejszą liczbą pokoi 1, 2 i 3 osobowych oraz Dom Asystenta i Doktoranta.

Efekty uczenia się

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na UP w Poznaniu (od 2015)

Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych:

Dr inż. Maciej Sydor
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Tel 61 846 6144
sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu

Pani Józefina Pijanowska
503 416 307
jmv.pijanowska@wp.pl

Studiujesz? Praktykuj!

http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz