Kandydat

Portal rekrutacyjny UP Poznań
Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na UP w Poznaniu (od 2015)

Biologia

European Master in Comparative Morphology

Neurobiologia

Weterynaria

Zootechnika

 • studia inżynierskie

  • Specjalność: Ekologiczny chów zwierząt
  • Specjalność: Hodowla zwierząt
  • Specjalność: Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
 • studia magisterskie
    • Specjalność: Hodowla zwierząt
     • Specjalizacja: Hodowla i genetyka zwierząt
     • Specjalizacja: Żywienie zwierząt
     • Specjalizacja: Hipologia
    • Specjalność: Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

Animal Production Management

Żywienie zwierząt


Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

——————————————————————————-

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
Pani Józefina Pijanowska 503 416 307

projekt Studiujesz – praktykuj
http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz