Jednostki wewnętrzne [Departments]

Instytut Zoologii
Institute of Zoology
  • Pracownia Pszczelnictwa
  • Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
  • Pracownia Zoologii
  • Pracownia Neurobiologii
  • Pracownia Turystyki Wiejskiej
Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki
  • Pracownia Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt
Department of Animal Physiology, Biochemistry and biostructure
  • Pracownia Anatomii Zwierząt
  • Pracownia Histologii i Embriologii Zwierząt
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

   • Pracownia Rozrodu Zwierząt

   • Pracownia Hodowli Koni

Department of Genetics and Animal Breeding
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment

• Pracownia Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

• Pracownia Patomorfologii Zwierząt

Katedra Turystyki Wiejskiej
Katedra Żywienia Zwierząt
Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej