Instytuty i Katedry


Instytut Zoologii

Szukaj nas na Facebook 

  • Zakład Anatomii Zwierząt
  • Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt
  • Zakład Hodowli Owadów Użytkowych
  • Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
  • Zakład Zoologii
    – Zakład Parazytologii i Epidemiologii
    – Pracownia Neurobiologii

- Zakład Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

  • Pracownia Chorób Ptaków

Katedra Rozrodu Zwierząt

Katedra Turystyki Wiejskiej

Katedra Żywienia Zwierząt

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej