Jednostki wewnętrzne


Instytut Zoologii

Szukaj nas na Facebooku 

Pracownia Anatomii Zwierząt

Pracownia Histologii i Embriologii Zwierząt

Pracownia Pszczelnictwa

Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury

Pracownia Zoologii

Pracownia Neurobiologii


Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki

Pracownia Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Pracownia Hodowli Koni

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Pracownia Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

Katedra Rozrodu Zwierząt

Katedra Turystyki Wiejskiej

Katedra Żywienia Zwierząt

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej