Instytuty i Katedry


Instytut Weterynarii


Instytut Zoologii

Szukaj nas na Facebook 

  • Zakład Anatomii Zwierząt
  • Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt
  • Zakład Hodowli Owadów Użytkowych
  • Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
  • Zakład Zoologii

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Katedra Turystyki Wiejskiej

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej