Jednostki wewnętrzne

 

Instytut Zoologii / Institute of Zoology
  • Szukaj nas na Facebooku 
  • Pracownia Anatomii Zwierząt
  • Pracownia Histologii i Embriologii Zwierząt
  • Pracownia Pszczelnictwa
  • Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
  • Pracownia Zoologii
  • Pracownia Neurobiologii

 

Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki
  • Pracownia Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej

 

Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt / Department of Animal Physiology and Biochemistry

 

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt / Department of Genetics and Animal Breeding

 

Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców / Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment

 

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

 

Katedra Rozrodu Zwierząt

 

Katedra Turystyki Wiejskiej

 

Katedra Żywienia Zwierząt

 

Wydziałowa Pracownia Komputerowa

 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej