Doktorant

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia doktoranckie Hodowla i biologia zwierząt

  • Studia trwają 4 lata (z możliwością przedłużenia o 2 lata) i zaczynają się w październiku
  • Proces rekrutacji zaczyna się w czerwcu
  • Słuchacz studiów doktoranckich prowadzi badania naukowe z zakresu zootechniki lub biologii i otrzymuje stopień doktora nauk rolnicznych (w dyscyplinie zootechnika) lub biologicznych.
  • Portal Studium Doktoranckiego

 


Procedury weryfikacji oryginalności
i samodzielności przygotowania prac doktorskich
w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów