Doktorant

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia doktoranckie Hodowla i biologia zwierząt

  • Studia trwają 4 lata (z możliwością przedłużenia o 2 lata)
  • Słuchacz studiów doktoranckich prowadzi badania naukowe z zakresu zootechniki lub biologii i otrzymuje stopień doktora nauk rolnicznych (w dyscyplinie zootechnika) lub biologicznych.
  • Wydział nie przeprowadza już rekrutacji na te studia doktoranckie. Kandydaci na studia doktoranckie powinni się zapoznać z ofertą Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
  • Portal Studium Doktoranckiego

Procedury weryfikacji oryginalności
i samodzielności przygotowania prac doktorskich
w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów