Rada Wydziału

 

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2017/2018 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
27.10.2017
24.11.2017
15.12.2017
26.01.2018
23.02.2018
23.03.2018
20.04.2018
25.05.2018
29.06.2018
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

Członkowie rady zatrudnieni w jednostce przeprowadzającej przewód habilitacyjny lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego (jako głównym miejscu pracy) stanowiący minimum kadrowe w myśl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher – prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 12. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 13. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 14. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 15. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 16. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 17. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 18. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 19. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 22. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Tomasz Strabel – na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 26. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 27. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 28. Dr hab. Michał Bronicki
 29. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 30. Dr hab. Marcin Górecki
 31. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 32. Dr hab. Janusz Kloskowski
 33. Dr hab. Jolanta Komisarek
 34. Dr hab. Marcin Komosa
 35. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 36. Dr hab. Jan Mazurkiewicz
 37. Dr hab. Tadeusz Mizera
 38. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 39. Dr hab. Anna Ondrejkova
 40. Dr hab. Bronisław Petko
 41. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 42. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 43. Dr hab. Marek Skrzypski
 44. Dr hab. Marek Stanisz
 45. Dr hab. Ryszard Steppa
 46. Dr hab. Izabela Szczerbal
 47. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 48. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 49. Dr hab. Karolina Szulc
 50. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 51. Dr hab. Oskar Wasielewski
 52. Dr hab. Barbara Wąsowska
 53. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 54. Dr Jakub Cieślak
 55. Dr inż. Monika Dragan
 56. Dr Anna Jęczmyk
 57. Dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 58. Dr Magdalena Maćkowiak
 59. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 60. Dr inż. Robert Mikuła
 61. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 62. Dr inż. Piotr Pawlak
 63. Dr Marcin Pszczoła
 64. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 65. Dr Maciej Sassek
 66. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 67. Dr inż. Aleksandra Spychała
 68. Dr Tatiana Wojciechowicz
 69. Mgr Paweł Kołodziejski
 70. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
1. Aneta Barc
2. Kinga Bochna
3. Anna Cegielska
4. Mateusz Domka
5. Dajana Fiksa
6. Karolina Jorgensen
7. Agata Krawczyk
8. Kinga Kwiatkowska
9. Gabriela Ladorucka
10. Natalia Leciejewska
11. Barbara Mateja
12. Eliza Niewiadomska
13. Kacper Nowicki
14. Aleksandra Popielska
15. Marcin Rosiak
16. Ines Słupińska
17. Ewa Urbańczyk
18. Małgorzata Wróbel

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
14. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
15. Dr hab. Jolanta Chichłowska
16. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
17. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
18. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
19. Dr hab. Urszula Witaszek