Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2018/2019 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
26.10.2018
30.11 2018
14.12.2018
25.01.2019
22.02.2019
29.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
24.06.2019 – uroczysta RW w związku z Jubileuszem 100-lecia studiów Uniwersyteckich
28.06.2019 
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Marek Houszka – prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska – Mól – prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher – prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 12. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 13. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 14. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 15. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 16. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 17. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 18. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 19. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 22. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 26. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 27. Dr hab. Michał Bronicki
 28. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 29. dr hab. Karol Giejdasz
 30. Dr hab. Marcin Górecki
 31. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 32. Dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 33. Dr hab. Janusz Kloskowski
 34. Dr hab. Jolanta Komisarek
 35. Dr hab. Marcin Komosa
 36. Dr hab. Tadeusz Mizera
 37. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 38. Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk
 39. Dr hab. Anna Ondrejkova
 40. Dr hab. Bronisław Petko
 41. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 42. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 43. Dr hab. Marek Skrzypski
 44. Dr hab. Marek Stanisz
 45. Dr hab. Ryszard Steppa
 46. Dr hab. Tomasz Strabel
 47. Dr hab. Izabela Szczerbal
 48. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 49. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 50. Dr hab. Karolina Szulc
 51. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 52. Dr hab. Oskar Wasielewski
 53. Dr hab. Barbara Wąsowska
 54. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 55. Dr Jakub Cieślak
 56. Dr inż. Monika Dragan
 57. Dr Anna Jęczmyk
 58. Dr Magdalena Maćkowiak
 59. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 60. Dr inż. Robert Mikuła
 61. Dr inż. Piotr Pawlak
 62. Dr Marcin Pszczoła
 63. Dr Maciej Sassek
 64. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 65. Dr inż. Aleksandra Spychała
 66. Dr Tatiana Wojciechowicz
 67. Mgr Paweł Kołodziejski
 68. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
Kinga Bochna
Mateusz Domka
Dajana Fiksa
Karolina Jorgensen
Paulina Konopczyńska
Maja Krauze
Agata Krawczyk
Ilona Kroll
Kinga Kwiatkowska
Barbara Matyja
Emilian Małek
Aleksandra Popielska
Marcin Rosiak
Paweł Sobieszczyk
Ines Słupińska
Małgorzata Szkudlarek
Ewa Urbańczyk
Mateusz Zatt 

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
14. Dr hab. Jolanta Chichłowska
15. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
16. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
17. Dr hab. Urszula Witaszek