Rada Wydziału

Zgodnie z nowym Statutem UPP Rada Wydziału została rozwiązana. Kompetencje Rady Wydziału zostały przejęte przez inne organy Uczelni i Wydziału. Poniższe informacje dotyczą historycznej działalności Rady Wydziału.

 

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2018/2019 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
26.10.2018
30.11 2018
14.12.2018
25.01.2019
22.02.2019
29.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
28.06.2019 
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.

Planowane terminy posiedzenia Rady Wydziału MWZ we wrześniu:
4.09.2019 r.
27.09.2019 r.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

 1. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 2. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
 3. Prof. dr hab. Marek Houszka
 4. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 5. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 6. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak
 7. Prof. dr hab. Leszek Nogowski
 8. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
 9. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 10. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska – Mól
 11. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
 12. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek
 13. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
 14. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
 15. Prof. dr hab. Marek Świtoński
 16. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 17. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 18. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 19. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 22. Prof. UPP dr hab. Hieronim Frąckowiak
 23. Prof. UPP dr hab. Damian Józefiak
 24. Prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska
 25. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 26. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 27. Dr hab. Michał Bronicki
 28. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 29. Dr hab. Karol Giejdasz
 30. Dr hab. Marcin Górecki
 31. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 32. Dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 33. Dr hab. Janusz Kloskowski
 34. Dr hab. Jolanta Komisarek
 35. Dr hab. Marcin Komosa
 36. Dr hab. Tadeusz Mizera
 37. Dr hab. Łukasz Myczko
 38. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 39. Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk
 40. Dr hab. Anna Ondrejkova
 41. Dr hab. Bronisław Petko
 42. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 43. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 44. Dr hab. Marek Skrzypski
 45. Dr hab. Marek Stanisz
 46. Dr hab. Ryszard Steppa
 47. Dr hab. Tomasz Strabel
 48. Dr hab. Izabela Szczerbal
 49. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 50. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 51. Dr hab. Karolina Szulc
 52. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 53. Dr hab. Oskar Wasielewski
 54. Dr hab. Barbara Wąsowska
 55. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 56. Dr Jakub Cieślak
 57. Dr inż. Monika Dragan
 58. Dr Anna Jęczmyk
 59. Dr Magdalena Maćkowiak
 60. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 61. Dr inż. Robert Mikuła
 62. Dr inż. Piotr Pawlak
 63. Dr Marcin Pszczoła
 64. Dr Maciej Sassek
 65. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 66. Dr inż. Aleksandra Spychała
 67. Dr Tatiana Wojciechowicz
 68. Mgr Paweł Kołodziejski
 69. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
Kinga Bochna
Mateusz Domka
Dajana Fiksa
Karolina Jorgensen
Paulina Konopczyńska
Maja Krauze
Agata Krawczyk
Ilona Kroll
Kinga Kwiatkowska
Barbara Matyja
Emilian Małek
Aleksandra Popielska
Marcin Rosiak
Paweł Sobieszczyk
Ines Słupińska
Małgorzata Szkudlarek
Ewa Urbańczyk
Mateusz Zatt 

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
14. Dr hab. Jolanta Chichłowska
15. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
16. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
17. Dr hab. Urszula Witaszek