Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2018/2019 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
26.10.2018
30.11 2018
14.12.2018
25.01.2019
22.02.2019
29.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
24.06.2019 – uroczysta RW w związku z Jubileuszem 100-lecia studiów Uniwersyteckich
28.06.2019 
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Marek Houszka – prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska – Mól – prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher – prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 12. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 13. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 14. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 15. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 16. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 17. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 18. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 19. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 22. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 26. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 27. Dr hab. Michał Bronicki
 28. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 29. dr hab. Karol Giejdasz
 30. Dr hab. Marcin Górecki
 31. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 32. Dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 33. Dr hab. Janusz Kloskowski
 34. Dr hab. Jolanta Komisarek
 35. Dr hab. Marcin Komosa
 36. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 37. Dr hab. Tadeusz Mizera
 38. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 39. Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk
 40. Dr hab. Anna Ondrejkova
 41. Dr hab. Bronisław Petko
 42. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 43. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 44. Dr hab. Marek Skrzypski
 45. Dr hab. Marek Stanisz
 46. Dr hab. Ryszard Steppa
 47. Dr hab. Tomasz Strabel
 48. Dr hab. Izabela Szczerbal
 49. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 50. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 51. Dr hab. Karolina Szulc
 52. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 53. Dr hab. Oskar Wasielewski
 54. Dr hab. Barbara Wąsowska
 55. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 56. Dr Jakub Cieślak
 57. Dr inż. Monika Dragan
 58. Dr Anna Jęczmyk
 59. Dr Magdalena Maćkowiak
 60. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 61. Dr inż. Robert Mikuła
 62. Dr inż. Piotr Pawlak
 63. Dr Marcin Pszczoła
 64. Dr Maciej Sassek
 65. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 66. Dr inż. Aleksandra Spychała
 67. Dr Tatiana Wojciechowicz
 68. Mgr Paweł Kołodziejski
 69. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
Kinga Bochna
Mateusz Domka
Dajana Fiksa
Karolina Jorgensen
Paulina Konopczyńska
Maja Krauze
Agata Krawczyk
Ilona Kroll
Kinga Kwiatkowska
Barbara Matyja
Emilian Małek
Aleksandra Popielska
Marcin Rosiak
Paweł Sobieszczyk
Ines Słupińska
Małgorzata Szkudlarek
Ewa Urbańczyk
Mateusz Zatt 

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
14. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
15. Dr hab. Jolanta Chichłowska
16. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
17. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
18. Dr hab. Urszula Witaszek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu