Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2018/2019 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
26.10.2018
30.11 2018
14.12.2018
25.01.2019
22.02.2019
29.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
28.06.2019 
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

 1. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 2. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 3. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
 4. Prof. dr hab. Marek Houszka
 5. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 6. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 7. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak
 8. Prof. dr hab. Leszek Nogowski
 9. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
 10. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 11. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska – Mól
 12. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
 13. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek
 14. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
 15. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
 16. Prof. dr hab. Marek Świtoński
 17. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 18. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 19. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 20. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 21. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 22. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 23. Prof. UPP dr hab. Hieronim Frąckowiak
 24. Prof. UPP dr hab. Damian Józefiak
 25. Prof. UPP dr hab. Joanna Śliwowska
 26. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 27. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 28. Dr hab. Michał Bronicki
 29. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 30. Dr hab. Karol Giejdasz
 31. Dr hab. Marcin Górecki
 32. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 33. Dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 34. Dr hab. Janusz Kloskowski
 35. Dr hab. Jolanta Komisarek
 36. Dr hab. Marcin Komosa
 37. Dr hab. Tadeusz Mizera
 38. Dr hab. Łukasz Myczko
 39. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 40. Dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk
 41. Dr hab. Anna Ondrejkova
 42. Dr hab. Bronisław Petko
 43. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 44. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 45. Dr hab. Marek Skrzypski
 46. Dr hab. Marek Stanisz
 47. Dr hab. Ryszard Steppa
 48. Dr hab. Tomasz Strabel
 49. Dr hab. Izabela Szczerbal
 50. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 51. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 52. Dr hab. Karolina Szulc
 53. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 54. Dr hab. Oskar Wasielewski
 55. Dr hab. Barbara Wąsowska
 56. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 57. Dr Jakub Cieślak
 58. Dr inż. Monika Dragan
 59. Dr Anna Jęczmyk
 60. Dr Magdalena Maćkowiak
 61. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 62. Dr inż. Robert Mikuła
 63. Dr inż. Piotr Pawlak
 64. Dr Marcin Pszczoła
 65. Dr Maciej Sassek
 66. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 67. Dr inż. Aleksandra Spychała
 68. Dr Tatiana Wojciechowicz
 69. Mgr Paweł Kołodziejski
 70. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
Kinga Bochna
Mateusz Domka
Dajana Fiksa
Karolina Jorgensen
Paulina Konopczyńska
Maja Krauze
Agata Krawczyk
Ilona Kroll
Kinga Kwiatkowska
Barbara Matyja
Emilian Małek
Aleksandra Popielska
Marcin Rosiak
Paweł Sobieszczyk
Ines Słupińska
Małgorzata Szkudlarek
Ewa Urbańczyk
Mateusz Zatt 

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
14. Dr hab. Jolanta Chichłowska
15. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
16. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
17. Dr hab. Urszula Witaszek