Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2017/2018 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
27.10.2017
24.11.2017
15.12.2017
26.01.2018
23.02.2018
23.03.2018
20.04.2018
25.05.2018
29.06.2018
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher – prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 12. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 13. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 14. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 15. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 16. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 17. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 18. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 19. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 20. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 21. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 22. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 24. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 25. Dr hab. Michał Bronicki
 26. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 27. dr hab. Karol Giejdasz
 28. Dr hab. Marcin Górecki
 29. Dr hab. Sebastian Kaczmarek
 30. Dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 31. Dr hab. Janusz Kloskowski
 32. Dr hab. Jolanta Komisarek
 33. Dr hab. Marcin Komosa
 34. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 35. Dr hab. Tadeusz Mizera
 36. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 37. Dr hab. Anna Ondrejkova
 38. Dr hab. Bronisław Petko
 39. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 40. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 41. Dr hab. Marek Skrzypski
 42. Dr hab. Marek Stanisz
 43. Dr hab. Ryszard Steppa
 44. Dr hab. Tomasz Strabel
 45. Dr hab. Izabela Szczerbal
 46. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 47. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 48. Dr hab. Karolina Szulc
 49. Dr hab. Ewelina Warzych-Plejer
 50. Dr hab. Oskar Wasielewski
 51. Dr hab. Barbara Wąsowska
 52. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 53. Dr Jakub Cieślak
 54. Dr inż. Monika Dragan
 55. Dr Anna Jęczmyk
 56. Dr Magdalena Maćkowiak
 57. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 58. Dr inż. Robert Mikuła
 59. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 60. Dr inż. Piotr Pawlak
 61. Dr Marcin Pszczoła
 62. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 63. Dr Maciej Sassek
 64. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 65. Dr inż. Aleksandra Spychała
 66. Dr Tatiana Wojciechowicz
 67. Mgr Paweł Kołodziejski
 68. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:
1. Aneta Barc
2. Kinga Bochna
3. Aleksandra Czernicka
4. Mateusz Domka
5. Dajana Fiksa
6. Karolina Jorgensen
7. Agata Krawczyk
8. Ilona Kroll
9. Kinga Kwiatkowska
10. Natalia Leciejewska
11. Barbara Matyja
12. Emilian Małek
13. Aleksandra Popielska
14. Marcin Rosiak
15. Paweł Sobieszczyk
16. Ines Słupińska
17. Ewa Urbańczyk
18. Karolina Żurawska

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Antoni Przybył
10. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
11. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
12. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
13. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
14. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
15. Dr hab. Jolanta Chichłowska
16. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
17. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
18. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
19. Dr hab. Urszula Witaszek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu