Rada Wydziału

 

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim
2017/2018 przewiduję posiedzenia Rady Wydziału
w następujących terminach:
27.10.2017
24.11.2017
15.12.2017
26.01.2018
23.02.2018
23.03.2018
20.04.2018
25.05.2018
29.06.2018
W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach, o czym
członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

Członkowie rady zatrudnieni w jednostce przeprowadzającej przewód habilitacyjny lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego (jako głównym miejscu pracy) stanowiący minimum kadrowe w myśl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 12. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 13. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 14. Prof. dr hab. Paweł Lipiński
 15. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 16. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 17. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 18. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 19. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
 22. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Tomasz Strabel – na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 26. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 27. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 28. Dr hab. Michał Bronicki
 29. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 30. Dr hab. Marcin Górecki
 31. Dr hab. Janusz Kloskowski
 32. Dr hab. Jolanta Komisarek
 33. Dr hab. Marcin Komosa
 34. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 35. Dr hab. Jan Mazurkiewicz
 36. Dr hab. Tadeusz Mizera
 37. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 38. Dr hab. Anna Ondrejkova
 39. Dr hab. Bronisław Petko
 40. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 41. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 42. Dr hab. Marek Stanisz
 43. Dr hab. Ryszard Steppa
 44. Dr hab. Izabela Szczerbal
 45. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 46. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 47. Dr hab. Karolina Szulc
 48. Dr hab. Oskar Wasielewski
 49. Dr hab. Barbara Wąsowska
 50. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 51. Dr Jakub Cieślak
 52. Dr inż. Monika Dragan
 53. Dr Anna Jęczmyk
 54. Dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 55. Dr Magdalena Maćkowiak
 56. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 57. Dr inż. Robert Mikuła
 58. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 59. Dr inż. Piotr Pawlak
 60. Dr Marcin Pszczoła
 61. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 62. Dr Maciej Sassek
 63. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 64. Dr Marek Skrzypski
 65. Dr inż. Aleksandra Spychała
 66. Dr Tatiana Wojciechowicz
 67. Mgr Paweł Kołodziejski
 68. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:

 1. Ewelina Andrzejewska
 2. Aneta Barc
 3. Kinga Bochna
 4. Anna Cegielska
 5. Mateusz Domka
 6. Dajana Fiksa – przewodnicząca samorządu (dajana.fiksa@wp.pl)
 7. Klaudia Jackowska
 8. Karolina Jorgensen
 9. Michał Karczewski
 10. Agata Krawczyk
 11. Ewelina Krystkowiak
 12. Gabriela Ladorucka
 13. Natalia Leciejewska
 14. Eliza Niewiadomska
 15. Kacper Nowicki
 16. Aleksandra Popielska
 17. Ines Słupińska
 18. Małgorzata Wróbel

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna, przedstawiciel
NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Jerzy Mastyński
10. Prof. dr hab. Antoni Przybył
11. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
12. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
13. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
14. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
15. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
16. Dr hab. Jolanta Chichłowska
17. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
18. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
19. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
20. Dr hab. Urszula Witaszek