Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału

Przewidywane terminy Rady WMWZ
w roku akademickim 2016/2017:

21.10.2016
25.11.2016
16.12.2016
27.01.2017
24.02.2017
31.03.2017
28.04.2017
26.05.2017
30.06.2017

W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach,
o czym członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.

Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

Członkowie rady zatrudnieni w jednostce przeprowadzającej przewód habilitacyjny lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego (jako głównym miejscu pracy) stanowiący minimum kadrowe w myśl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 12. Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
 13. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 14. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 15. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 16. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 17. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 18. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 19. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 22. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Krzysztof Kasprzak – na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Jan Olechnowicz- na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Tomasz Strabel – na stanowisku prof. nadzw.
 26. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 27. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 28. Dr hab. Paweł Antosik
 29. Dr hab. Michał Bronicki
 30. Dr hab. Dorota Bukowska
 31. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 32. Dr hab. Marek Gehrke
 33. Dr hab. Marcin Górecki
 34. Dr hab. Paweł Janczyk
 35. Dr hab. Michał Jank
 36. Dr hab. Janusz Kloskowski
 37. Dr hab. Jolanta Komisarek
 38. Dr hab. Marcin Komosa
 39. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 40. Dr hab. Jan Mazurkiewicz
 41. Dr hab. Tadeusz Mizera
 42. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 43. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 44. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 45. Dr hab. Marek Stanisz
 46. Dr hab. Ryszard Steppa
 47. Dr hab. Izabela Szczerbal
 48. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 49. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 50. Dr hab. Karolina Szulc
 51. Dr hab. Oskar Wasielewski
 52. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 53. Dr Jakub Cieślak
 54. Dr inż. Monika Dragan
 55. Dr Anna Jęczmyk
 56. Dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 57. Dr Magdalena Maćkowiak
 58. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 59. Dr inż. Robert Mikuła
 60. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 61. Dr inż. Piotr Pawlak
 62. Dr Marcin Pszczoła
 63. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 64. Dr Maciej Sassek
 65. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 66. Dr Marek Skrzypski
 67. Dr inż. Aleksandra Spychała
 68. Dr Tatiana Wojciechowicz
 69. Mgr Paweł Kołodziejski
 70. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:

 1. Ewelina Andrzejewska
 2. Aneta Barc
 3. Anna Cegielska
 4. Mateusz Domka
 5. Dajana Fiksa – przewodnicząca samorządu (dajana.fiksa@wp.pl)
 6. Klaudia Jackowska
 7. Aleksandra Jafra
 8. Celina Jędrzejewska
 9. Karolina Jorgensen
 10. Małgorzata Kania
 11. Patrycja Kaźmierczak
 12. Aneta Konieczna
 13. Agata Krawczyk
 14. Ewelina Krystkowiak
 15. Gabriela Ladorucka
 16. Natalia Leciejewska
 17. Kacper Nowicki
 18. Małgorzata Wróbel

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna, przedstawiciel
NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3.Prof. dr hab. Ryszard Cholewa
4. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
5. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
6. Prof. dr hab. Adam Gut
7. Prof. dr hab. Helena Kontecka
8. Prof. dr hab. Edmund Kozal
9. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
10. Prof. dr hab. Jerzy Mastyński
11. Prof. dr hab. Antoni Przybył
12. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
13. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
14. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
15. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
16. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
17. Dr hab. Jolanta Chichłowska
18. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
19. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
20. Dr hab. Urszula Witaszek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu