Rada Wydziału

 

Posiedzenia Rady Wydziału


P.T. Członkowie Rady Wydziału

Termin najbliższego posiedzenia Rady Wydziału
planowany jest
na 22 września 2017 r.


Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

Członkowie rady zatrudnieni w jednostce przeprowadzającej przewód habilitacyjny lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego (jako głównym miejscu pracy) stanowiący minimum kadrowe w myśl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 12. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 13. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 14. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 15. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 16. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 17. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 18. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 19. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 20. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 21. Dr hab. Tomasz Strabel – na stanowisku prof. nadzw.
 22. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Roman Aleksiewicz
 24. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 25. Dr hab. Michał Bronicki
 26. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 27. Dr hab. Marcin Górecki
 28. Dr hab. Janusz Kloskowski
 29. Dr hab. Jolanta Komisarek
 30. Dr hab. Marcin Komosa
 31. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 32. Dr hab. Jan Mazurkiewicz
 33. Dr hab. Tadeusz Mizera
 34. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 35. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 36. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 37. Dr hab. Marek Stanisz
 38. Dr hab. Ryszard Steppa
 39. Dr hab. Izabela Szczerbal
 40. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 41. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 42. Dr hab. Karolina Szulc
 43. Dr hab. Oskar Wasielewski
 44. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 45. Dr Jakub Cieślak
 46. Dr inż. Monika Dragan
 47. Dr Anna Jęczmyk
 48. Dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 49. Dr Magdalena Maćkowiak
 50. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 51. Dr inż. Robert Mikuła
 52. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 53. Dr inż. Piotr Pawlak
 54. Dr Marcin Pszczoła
 55. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 56. Dr Maciej Sassek
 57. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 58. Dr Marek Skrzypski
 59. Dr inż. Aleksandra Spychała
 60. Dr Tatiana Wojciechowicz
 61. Mgr Paweł Kołodziejski
 62. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:

 1. Ewelina Andrzejewska
 2. Aneta Barc
 3. Kinga Bochna
 4. Anna Cegielska
 5. Mateusz Domka
 6. Dajana Fiksa – przewodnicząca samorządu (dajana.fiksa@wp.pl)
 7. Klaudia Jackowska
 8. Karolina Jorgensen
 9. Michał Karczewski
 10. Agata Krawczyk
 11. Ewelina Krystkowiak
 12. Gabriela Ladorucka
 13. Natalia Leciejewska
 14. Eliza Niewiadomska
 15. Kacper Nowicki
 16. Aleksandra Popielska
 17. Ines Słupińska
 18. Małgorzata Wróbel

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna, przedstawiciel
NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
4. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
5. Prof. dr hab. Adam Gut
6. Prof. dr hab. Helena Kontecka
7. Prof. dr hab. Edmund Kozal
8. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
9. Prof. dr hab. Jerzy Mastyński
10. Prof. dr hab. Antoni Przybył
11. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
12. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
13. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
14. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
15. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
16. Dr hab. Jolanta Chichłowska
17. Dr hab. Krzysztof Kasprzak
18. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
19. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
20. Dr hab. Urszula Witaszek