Rada Wydziału

Posiedzenia Rady Wydziału

Przewidywane terminy Rady WMWZ
w roku akademickim 2016/2017:

21.10.2016
25.11.2016
16.12.2016
27.01.2017
24.02.2017
31.03.2017
28.04.2017
26.05.2017
30.06.2017

W/w terminy mogą ulec zmianie tylko
w wyjątkowych okolicznościach,
o czym członkowie Rady zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem.

Materiały dla Członków Rady

strona zabezpieczona hasłem

Najważniejsze uchwały

Postępowania awansowe

Skład Rady Wydziału

(kadencja 2016-2020)

Dziekan: prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Dorota Cieślak
Prodziekani ds. Studiów:
dr hab. Jan Mazurkiewicz
dr n. wet Jan Włodarek
dr inż. Jarosław Uglis

Członkowie rady zatrudnieni w jednostce przeprowadzającej przewód habilitacyjny lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego (jako głównym miejscu pracy) stanowiący minimum kadrowe w myśl ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz- prof. zwyczajny
 2. Prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski- prof. zwyczajny
 3. Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak- prof. zwyczajny
 4. Prof. dr hab. Leszek Nogowski- prof. zwyczajny
 5. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak- prof. zwyczajny
 6. Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski- prof. zwyczajny
 7. Prof. dr hab. Zbigniew Sobek- prof. zwyczajny
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel- prof. zwyczajny
 9. Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski- prof. zwyczajny
 10. Prof. dr hab. Marek Świtoński- prof. zwyczajny
 11. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski- prof. zwyczajny
 12. Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
 13. Prof. dr hab. Adam Cieślak
 14. Prof. dr hab. Dorota Cieślak
 15. Prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 16. Prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
 17. Prof. dr hab. Ryszard Skrzypek
 18. Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
 19. Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
 20. Prof. dr hab. Jacek Wójtowski
 21. Dr hab. Hieronim Frąckowiak- na stanowisku prof. nadzw.
 22. Dr hab. Damian Józefiak-  na stanowisku prof. nadzw.
 23. Dr hab. Krzysztof Kasprzak – na stanowisku prof. nadzw.
 24. Dr hab. Tomasz Strabel – na stanowisku prof. nadzw.
 25. Dr hab. Joanna Śliwowska – na stanowisku prof. nadzw.
 26. Dr hab. Ireneusz Antkowiak
 27. Dr hab. Paweł Antosik
 28. Dr hab. Michał Bronicki
 29. Dr hab. Dorota Bukowska
 30. Dr hab. Monika Fliszkiewicz
 31. Dr hab. Marek Gehrke
 32. Dr hab. Marcin Górecki
 33. Dr hab. Paweł Janczyk
 34. Dr hab. Michał Jank
 35. Dr hab. Janusz Kloskowski
 36. Dr hab. Jolanta Komisarek
 37. Dr hab. Marcin Komosa
 38. Dr hab. Grzegorz Maciorowski
 39. Dr hab. Jan Mazurkiewicz
 40. Dr hab. Tadeusz Mizera
 41. Dr hab. Sebastian Nowaczewski
 42. Dr hab. Jarosław Pytlewski
 43. Dr hab. Ewa Skrzypczak
 44. Dr hab. Marek Stanisz
 45. Dr hab. Ryszard Steppa
 46. Dr hab. Izabela Szczerbal
 47. Dr hab. Katarzyna Szkudelska
 48. Dr hab. Tomasz Szkudelski
 49. Dr hab. Karolina Szulc
 50. Dr hab. Oskar Wasielewski
 51. Dr inż. Wojciech Andrzejewski
 52. Dr Jakub Cieślak
 53. Dr inż. Monika Dragan
 54. Dr Anna Jęczmyk
 55. Dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 56. Dr Magdalena Maćkowiak
 57. Dr inż. Mariusz Maćkowski
 58. Dr inż. Robert Mikuła
 59. Dr Joanna Nowacka-Woszuk
 60. Dr inż. Piotr Pawlak
 61. Dr Marcin Pszczoła
 62. Dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja
 63. Dr Maciej Sassek
 64. Dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 65. Dr Marek Skrzypski
 66. Dr inż. Aleksandra Spychała
 67. Dr Tatiana Wojciechowicz
 68. Mgr Paweł Kołodziejski
 69. Mgr Daniel Stanisławski

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:
1. Dr inż. Iwona Hertig
2. Mgr inż. Anna Baranowska-Zielińska
3. Mgr Norbert Michalak
4. Mgr inż. Sławomir Runowski
5. Mgr inż. Łukasz Zieleziński

Studenci:

 1. Ewelina Andrzejewska
 2. Aneta Barc
 3. Anna Cegielska
 4. Mateusz Domka
 5. Dajana Fiksa – przewodnicząca samorządu (dajana.fiksa@wp.pl)
 6. Klaudia Jackowska
 7. Aleksandra Jafra
 8. Celina Jędrzejewska
 9. Karolina Jorgensen
 10. Małgorzata Kania
 11. Patrycja Kaźmierczak
 12. Aneta Konieczna
 13. Agata Krawczyk
 14. Ewelina Krystkowiak
 15. Gabriela Ladorucka
 16. Natalia Leciejewska
 17. Kacper Nowicki
 18. Małgorzata Wróbel

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Stanisław Świtek

Z głosem doradczym:
1. Dr Mariusz Maćkowski, członek Senatu
2. Dr Marta Rybska, przedstawiciel ZNP
3. Dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna, przedstawiciel
NSZZ „Solidarność”

Zaproszeni do udziału emerytowani profesorowie:
1. Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński
2. Prof. dr hab. Janusz Buczyński
3.Prof. dr hab. Ryszard Cholewa
4. Prof. dr hab. Zbigniew Dorynek
5. Prof. dr hab. Szymon Godynicki
6. Prof. dr hab. Adam Gut
7. Prof. dr hab. Helena Kontecka
8. Prof. dr hab. Edmund Kozal
9. Prof. dr hab. Andrzej Łyczyński
10. Prof. dr hab. Jerzy Mastyński
11. Prof. dr hab. Antoni Przybył
12. Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
13. Prof. dr hab. Bożena Szymaś
14. Prof. dr hab. Marian Urbaniak
15. Prof. dr hab. Ferdynand Wójtowski
16. Prof. dr hab. Stanisław Winnicki
17. Dr hab. Jolanta Chichłowska
18. dr hab. Jan Olechnowicz
19. Dr hab. Mieczysław Ratajszczak
20. Dr hab. Łucjan Rosochowicz
21. Dr hab. Urszula Witaszek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu