Neurobiologia

Rekrutacja

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia na kierunek neurobiologia odbędą się
w piątek 30 września br. o godzinie 11.30
w salce seminaryjnej obok sekretariatu Instytutu Antropologii
na drugim piętrze Collegium Biologicum
przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu. Rozmowa dotyczy biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego i jest prowadzona przez wspólną komisję złożoną z Pracowników AWF, UAM i UPP.

Istnieje możliwość rozmowy przez skype`a.

Rekrutacja 2016/2017 – Uchwała nr 269/2015 Senatu UP w Poznaniu

Rejestracja elektroniczna

Uchwała nr 263/2015 Senatu UP w Poznaniu o utworzeniu kierunku Neurobiologia

Załącznik do uchwały 263/2015 – efekty kształcenia

Neurobiologia

Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone będą we współpracy trzech poznańskich Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Studia obejmą 4 semestry, a absolwenci, wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia trzech Uczelni.

Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów Neurobiologia obejmuje przedmioty koncentrujące się wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych.

W programie studiów dominują zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej diagnostyki. Absolwent uzyskuje kompetencje do podjęcia pracy naukowo-badawczej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innych, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów (więcej o stypendiach)

Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.