Neurobiologia

Informacja dla kandydatów na studia magisterskie na kierunku Neurobiologia

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy 2.0 regulujących
w odmienny sposób organizację studiów międzyuczelnianych kandydaci na kierunek Neurobiologia prowadzony wspólnie przez cztery poznańskie uczelnie (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Akademię Wychowania Fizycznego) składają podania wyłącznie poprzez jeden portal rekrutacyjny:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/neurobiologia,296


Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone są we współpracy czterech poznańskich Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Studia obejmują 4 semestry, a absolwenci, wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia czterech Uczelni.

Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się nauk przyrodniczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów Neurobiologia obejmuje przedmioty koncentrujące się wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych.

W programie studiów dominują zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej diagnostyki. Absolwent uzyskuje kompetencje do podjęcia pracy naukowo-badawczej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innych, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa dotyczy biologicznych podstaw funkcjonowania układu nerwowego i jest prowadzona przez wspólną komisję złożoną z Pracowników AWF, UAM, UM i UPP.

Uchwała Senatu

Uchwała nr 166/2018 Senatu UP w Poznaniu o utworzeniu kierunku Neurobiologia