Neurobiologia

Terminarz rekrutacji:

Elektroniczna rejestracja: 1.06 – 28.08 br.
Składanie wymaganych dokumentów: 31.08 br.

Rozmowa kwalifikacyjna: 4 września br.

Rozmowa dotyczy biologicznych podstaw funkcjonowania
układu nerwowego i jest prowadzona przez wspólną komisję
złożoną z Pracowników AWF, UAM, UM i UPP.


Rejestracja elektroniczna

Uchwała nr 166/2018 Senatu UP w Poznaniu o utworzeniu kierunku Neurobiologia

Neurobiologia

Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone będą we współpracy trzech poznańskich Uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Studia obejmą 4 semestry, a absolwenci, wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia trzech Uczelni.

Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów Neurobiologia obejmuje przedmioty koncentrujące się wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych.

W programie studiów dominują zajęcia kształtujące
umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej diagnostyki.
Absolwent uzyskuje kompetencje do podjęcia pracy naukowo-badawczej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych,
laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym
i biotechnologicznym i innych, których działalność
wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Stypendia

Student może się ubiegać o szereg stypendiów
(więcej o stypendiach)

Zakwaterowanie

Student może się ubiegać o zakwaterowanie w domu studenckim.