Aktualności

Tu znajdziesz informacje ważne dla wszystkich studentów.
Najświeższe informacje są na górze.
___________________________________________________________________________


WZORY PISM

Wnioski o zaliczenie przedmiotu bez udziału w zajęciach
Wniosek – załącznik 1 (word)
Wniosek – załącznik 2 (word)


Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019


projekt Studiujesz – praktykuj
http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz


Wiedza prawno – ekonomiczna
lista szkoleń 2018
Akademia Kompetencji


Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2017


UWAGA !!!

Egzamin dyplomowy poprawkowy na studiach I stopnia odbędzie się
w sali wykładowej NZ w budynku Kolegium Gawęckiego w dniach:

kierunek agroturystyka
01 lipca br. godz. 09.00

kierunek biologia stosowana
05 lipca i 05 sierpnia br. godz. 09.00

kierunek zootechnika
06 lipca br. godz. 09.00

Proszę pamiętać o środkach bezpieczeństwa tj. założenie maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu !!!

W późniejszym terminie zostanie podany szczegółowy harmonogram godzinowy w zależności od liczby osób przystępujących do egzaminu.


Dyżury Pracownika Dziekanatu WMWZ
odwołane 


Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów

Oferta praktyk studenckich w Palmiarni Poznańskiej 2015/2016


Dofinansowanie ponadprogramowych zajęć terenowych
organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale 

uchwała


Koordynator programu Erasmus (uczelniany i wydziałowy)

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

tel 61 848 7235 email nowakwl@up.poznan.pl

Erasmus Student Network – sekcja UP Poznań pełnoprawnym Członkiem (28.05.2016)

————————————————————————————-
Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

——————————————————————————-

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
Pani Józefina Pijanowska 503 416 307