Aktualności

Tu znajdziesz informacje ważne dla wszystkich studentów.
Najświeższe informacje są na górze.
___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dn. 06.11.2019r.
o godzinie 19.00 w sali D odbędzie się
obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku zootechniki
z Praw i Obowiązków Studenta.

Monika Żórawska
Przewodnicząca Samorządu Studentów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach


WZORY PISM

Wnioski o zaliczenie przedmiotu bez udziału w zajęciach
Wniosek – załącznik 1 (word)
Wniosek – załącznik 2 (word)


Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019


projekt Studiujesz – praktykuj
http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz


Wiedza prawno – ekonomiczna
lista szkoleń 2018
Akademia Kompetencji


Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2017


UWAGA !!!

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia odbędzie się w pokoju 121 w Kolegium Maximum w dniach:

5 sierpnia br. godz. 10.00 – kierunek Agroturystyka

6 sierpnia godz. 9.00 – kierunek Biologia

12 sierpnia godz. 9.00 – kierunek Zootechnika


Dyżury Pracownika Dziekanatu WMWZ
w soboty w godz. 9.00 – 13.00

w pokoju 119 lub 120 w budynku Kolegium Maximum

Terminy dyżurów  

semestr zimowy 2019/2020
05 październik
12 październik
16 listopad
23 listopad
14 grudzień
11 styczeń
25 styczeń

 

W/w terminy mogą ulec zmianie,
prosimy o regularne sprawdzanie.


Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów
____________________________________________________

Oferta praktyk studenckich w Palmiarni Poznańskiej 2015/2016
_____________________________________________________

_____________________________________________________

Dofinansowanie ponadprogramowych zajęć terenowych
organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale 

uchwała


Koordynator programu Erasmus (uczelniany i wydziałowy)

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

tel 61 848 7235 email nowakwl@up.poznan.pl

Erasmus Student Network – sekcja UP Poznań pełnoprawnym Członkiem (28.05.2016)

————————————————————————————-
Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

——————————————————————————-

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
Pani Józefina Pijanowska 503 416 307