Aktualności

Tu znajdziesz informacje ważne dla wszystkich studentów.
Najświeższe informacje są na górze.
___________________________________________________________________________

WZORY PISM


Zmiana organizacji roku akademickiego 2017/2018


projekt Studiujesz – praktykuj http://www1.up.poznan.pl/staze/wmwinoz


Wiedza prawno – ekonomiczna


Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2017


Dyżury Pracownika Dziekanatu WMWZ
w soboty w godz. 9.00 – 13.00

w pokoju 119 lub 120 w budynku Kolegium Maximum

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2017/2018

24 luty
10 marzec
17 marzec
14 kwiecień
21 kwiecień
12 maj
26 maj
09 czerwiec
16 czerwiec


Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów

Zasady i warunki zaliczania przedmiotu bez udziału w zajęciach
Wniosek – załącznik 1 (word)
Wniosek – załącznik 2 (word) ____________________________________________________

Oferta praktyk studenckich w Palmiarni Poznańskiej 2015/2016
_____________________________________________________

_____________________________________________________

Dofinansowanie ponadprogramowych zajęć terenowych
organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale 

uchwała


Koordynator programu Erasmus (uczelniany i wydziałowy)

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

tel 61 848 7235 email nowakwl@up.poznan.pl

Erasmus Student Network – sekcja UP Poznań pełnoprawnym Członkiem (28.05.2016)

————————————————————————————-
Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015

——————————————————————————-

Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
Pani Józefina Pijanowska 503 416 307

 

 


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu