Zootechnika – studia magisterskie

Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl

dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

studia stacjonarne – mgr inż. Łucja Tycka
tel. +48 61 848 7244

studia niestacjonarne – mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat

Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie
Uchwała Rady Wydziału WMWZ


Rozkład zajęć – studia niestacjonarne

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018
Rok I

Rok II

Uwaga, P.T. Wykładowcy i Studenci – podany plan może zostać skorygowany, dlatego proszę każdorazowo przed kolejnym
zjazdem sprawdzać, czy nie zostały w nim wprowadzone zmiany!


Terminarz dyplomowania

– studia stacjonarne
2017/2018
2018/2019

– studia niestacjonarne
2017/2018
2018/2019


Opiekunowie lat – tryb stacjonarny
Rok 1 (2017/2018)  –
Rok 2 (2016/2017) – dr Marcin Hejdysz

Kontakty

Opiekunowie lat – tryb niestacjonarny
Rok 1 (2017/2018) – dr hab. Jarosław Pytlewski
Rok 2 (2016/2017) – dr hab. Ireneusz Antkowiak

Kontakty


Programy kształcenia – tryb stacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2016/2017
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2015/2016
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących i amatorskich
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2013/2014
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich


Programy kształcenia – tryb niestacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2015/2016
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2013/2014
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich


Sylabusy II stopień Zootechniki studia stacjonarne i niestacjonarne


 Uchwała nr 49/2013 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia


Praktyka Nauce