Zootechnika – studia magisterskie

Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl

dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

studia stacjonarne – mgr inż. Justyna Kośmicka
tel. +48 61 848 7244

studia niestacjonarne – mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat

Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie
Uchwała Rady Wydziału WMWZ

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów


Rozkład zajęć – studia niestacjonarne

Semestr letni roku akademickiego 2018/2019
Rok I

Rok II

Uwaga, P.T. Wykładowcy i Studenci – podany plan może zostać skorygowany, dlatego proszę każdorazowo przed kolejnym
zjazdem sprawdzać, czy nie zostały w nim wprowadzone zmiany!


Terminarz dyplomowania

– studia stacjonarne
2018/2019
2019/2020

– studia niestacjonarne
2018/2019
2019/2020


Opiekunowie lat – tryb stacjonarny
Rok 1 (2018/2019)  –
Rok 2 (2018/2019) – dr hab. Sebastian Nowaczewski
Kontakty

Opiekunowie lat – tryb niestacjonarny
Rok 1 (2018/2019) – dr hab. Sebastian Kaczmarek
Rok 2 (2017/2018) – dr hab. Jarosław Pytlewski
Kontakty


Plany studiów – tryb stacjonarny

obowiązujące od roku 2019/2020
żywienie zwierząt, stacj. II stopnia
zootechnika w zakresie żywienie zwierząt, stacj. II stopnia
zootechnika w zakresie hodowli i genetyki zw., stacj. II st.
zootechnika w zakresie hodowli zw. wolnożyjących i amatorskich, stacj. II stopnia
hipologia, stacj. II stopień

obowiązujące od roku 2017/2018
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2016/2017
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2015/2016
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących i amatorskich
Animal Production Management

obowiązujące od roku 2013/2014
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich


Plany studiów – tryb niestacjonarny

obowiązujące od roku 2019/2020
zootechnika w zakresie żywienia zwierząt, niest. II st
zootechnika w zakresie hodowli i genetyki zwierząt, niest. II st.
zootechnika w zakresie hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich, niest. II stopnia

obowiązujące od roku 2017/2018
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2015/2016
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2013/2014
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolno-żyjących
i amatorskich


Sylabusy II stopień Zootechniki studia stacjonarne i niestacjonarne


 Uchwała nr 49/2013 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia


Praktyka Nauce