Zootechnika – studia inżynierskie

Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl
dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

studia stacjonarne – mgr inż. Łucja Tycka
tel. +48 61 848 7244

studia niestacjonarne – mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

__________________________________________________________________________

UWAGA !!! STUDENCI IV ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 

Termin składania pracy dyplomowej inżynierskiej
do Dziekanatu upływa 16.06.2017 r.

Egzamin dyplomowy inżynierski odbędzie się w dniu 05.07.2018 r.
w Sali wykładowej NZ w budynku Kolegium Gawęckiego
od godz. 9.00.

Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego – 06.08.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomowania – tutaj


Praktyki

Zootechnika – 8 tygodni (2 i / lub 3 ROK I STOPNIA)

Zarządzenia i procedury praktyk

Wydziałowy regulamin 

Propozycje praktyk
Umowa o organizacje praktyki
Charakterystyka miejsca praktyki zawodowej


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
studia stacjonarne 2018/2019
studia niestacjonarne – 2017/2018
studia niestacjonarne – 2018/2019

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ

Wzory pism i strony tytułowej


Rozkład zajęć – studia niestacjonarne

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Rok I
Rok II
Rok III
Rok IV

Uwaga, PT Wykładowcy i Studenci – podany plan może zostać skorygowany, dlatego proszę każdorazowo przed kolejnym zjazdem sprawdzać, czy nie zostały w nim wprowadzone zmiany!


Opiekunowie lat – tryb stacjonarny

Rok 1 (2017/2018)  – dr inż. Alicja Borowska
Rok 2(2016/2017)  – dr Karol Giejdasz
Rok 3 (2015/2016) –  dr Janusz Golski
Rok 4 (2014/2015)  – dr hab. Sebastian Nowaczewski

Kontakty

Opiekunowie lat – tryb niestacjonarny
Rok 1 (2017/2018) – dr inż. Marcin Pszczoła
Rok 2 (2016/2017)  – dr Mariusz Maćkowski
Rok 3 (2015/2016) – dr Jakub Cieślak
Rok 4 (2014/2015) -dr Sebastian Kaczmarek
Kontakty


Programy kształcenia – tryb stacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2016/2017
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2015/2016
Hodowla zwierząt 

obowiązujące od roku 2013/2014
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich


Programy kształcenia – tryb niestacjonarny

obowiązujące od roku 2017/2018
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2013/2014
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich

obowiązujące od roku 2012/2013
Ekologiczny chów zwierząt
Hodowla zwierząt
Hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich


Sylabusy I stopień Zootechniki studia stacjonarne i niestacjonarne


 Uchwała nr 386/2012 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia

 Harmonogram rekrutacji na studia magisterskie


Praktyka Nauce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu