Weterynaria

 


Prodziekan dr n. wet. Jan Włodarek

wlodar@up.poznan.pl
dyżur: wtorek 10:00 – 12:00 dziekanat WMWZ p.121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


DZIEKANAT

dr Ewa Dankowska
tel. +48 61 848 7244

dziekwet@jay.up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Program stypendialny Agri Plus
dla studentów kierunku weterynaria


Instytut Weterynarii

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych


Plan staży klinicznych dla studentów V roku


PRAKTYKI

Koordynatorzy

Praktyka hodowlana – lek wet. Tomasz Jankowiak
Praktyka kliniczna – dr n. wet. Tomasz Nowak
Praktyka sanitarna – dr n. wet. Przemysław Racewicz

  1. Praktyka hodowlana – po II roku – 2 tygodnie
  2. Praktyka kliniczna cz. I – po IV roku – 4 tygodnie
  3. Praktyka sanitarna – po IV roku – 2 tygodnie
  4. Praktyka kliniczna cz. II – po V roku – 4 tygodnie
  5. Praktyka administracyjna – po V roku – 2 tygodnie

Terminy praktyk klinicznych w UCMW w 2017 roku

10.07. – 19.08.
20.07. – 29.07.
30.07. – 08.08.
09.08. – 18.08.
19.08. – 28.08.
29.08. – 07.09.
08.09. – 17.09.

Na jeden termin może zapisać się 19 osób.

Zapisy od 1 lutego do 15 kwietnia w godzinach otwarcia Dziekanatu.

Termin realizacji pozostałych praktyk (hodowlana, sanitarna i kliniczna-w zakładzie zewnętrznym) muszą się odbyć w terminie 26.06. – 20.09. br.


IV rok – weterynaryjna praktyka sanitarna

V rok – weterynaryjna praktyka administracyjna


Zarządzenia i procedury

Propozycje miejsc praktyk
- praktyka hodowlana
- praktyka w inspektoracie

Umowa – praktyka hodowlana
Umowa – praktyka kliniczna w UCMW
Umowa – praktyka w Zakładzie Leczniczym


Opiekunowie lat

I rok (2016/2017) – lek. wet. Tomasz Jankowiak
II rok (2015/2016) – dr hab. n. wet. Michał Jank
III rok (2014/2015) – lek. wet. Michał Majewski
IV rok (2013/2014) – dr n. wet. Przemysław Racewicz
V rok (2012/2013) – dr hab. n. wet. Dorota Bukowska
VI rok (2011/2012) – dr hab. n. wet. Paweł Antosik

KontaktySylabusy dla kierunku Weterynaria


Praktyka Nauce