Biologia – studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl
Wirtualny Dziekanat


Uwaga!!
Drugi termin egzaminu dyplomowego – licencjackiego
dla kierunku Biologia oraz Turystyka i rekreacja
22 sierpnia 2018 r. godz.9.00
Sala wykładowa Kolegium Gawęckiego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie w Dziekanacie pracy licencjackiej do dnia 31 lipca br.


Praktyki
4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
Umowa o praktyki
Zarządzenia i procedury (Documents in English)


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2018-2019
2017-2018
2016-2017

Tematyka prac licencjackich 2016/2017

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ
Zagadnienia na egzamin licencjacki
Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Opiekunowie lat
Rok 1 (2017/2018) – dr Marcin Tobółka
tobolkamarcin@gmail.com
Rok 2 (2016/2017) – dr Zofia E. Madeja
zofia.madeja@yahoo.co.uk
Rok 3 (2015/2016) – dr Monika Okulicz
mokulicz@up.poznan.pl


Studia

2017/2018

2015/2016  

2013/2014


Praktyka Nauce

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu