Biologia – studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków

UWAGA!!!

Egzamin dyplomowy licencjacki odbędzie się dla kierunku:

* turystyka i rekreacja 4 lipca br.

* biologia 5 lipca br.

w/w egzaminy będą odbywały się od godziny 9:00 w sali wykładowej Kolegium Gawęckiego.


Dziekanat mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl
Wirtualny Dziekanat


Praktyki
4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
Umowa o praktyki
Zarządzenia i procedury (Documents in English)


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2017-2018
2016-2017 

Tematyka prac licencjackich 2016/2017

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ
Zagadnienia na egzamin licencjacki
Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Opiekunowie lat
Rok 1 (2016/2017) – dr Zofia E. Madeja
zofia.madeja@yahoo.co.uk
Rok 2 (2015/2016) – dr Monika Okulicz
mokulicz@up.poznan.pl
Rok 3 (2014/2015) – dr Piotr Pawlak
piotrekpawlak@onet.eu


Studia


Praktyka Nauce