Biologia – studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl
Wirtualny Dziekanat


Praktyki
4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
Umowa o praktyki
Zarządzenia i procedury


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2018-2019
2019/2020

Tematyka prac licencjackich 2019/2020

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ
Zagadnienia na egzamin licencjacki
Wzory pism i strony tytułowej


Opiekunowie lat
Rok 1 (2018/2019) – mgr Paweł Kołodziejski
Rok 2 (2017/2018) – dr Marcin Tobółka
Rok 3 (2016/2017) – dr Zofia E. Madeja


Studia

2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014


Praktyka Nauce