Biologia – studia licencjackie

 


Praktyki 4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)

Terminarz praktyk 2019/2020

Umowa o praktyki
Zarządzenia i procedury


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2019/2020

Tematyka prac licencjackich 
2019/2020
2020/2021

 Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ
Zagadnienia na egzamin licencjacki
Wzory pism i strony tytułowej


Opiekunowie lat

Rok 2 (2018/2019) – dr Paweł Kołodziejski
Rok 3 (2017/2018) – dr Marcin Tobółka


Studia

2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014


Praktyka Nauce