Biologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl
tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 do 12:00 ;
pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Terminarz dyplomowania
2019/2020

Tematyka prac magisterskich
2019/2020
2020/2021

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów
(Documents in English)


Opiekunowie lat

II rok (2018/2019) – dr inż. Tatiana Wojciechowicz


Studia
Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia Plan studiów
Biologia eksperymentalna
2019/2020
2017/2018
2015/2016
Biologia roślin
2019/2020
2017/2018
2013/2014
Biologia zwierząt
2019/2020
2017/2018
2015/2016
Sylabusy : specjalizacja BE
Sylabusy : specjalizacja BZ
Sylabusy :  specjalizacja BR
Przedmioty do wyboru


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia