Biologia – studia magisterskie

Terminarz dyplomowania
2019/2020

Tematyka prac magisterskich
2019/2020
2020/2021

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów
(Documents in English)


Opiekunowie lat

II rok (2018/2019) – dr inż. Tatiana Wojciechowicz


Studia
Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia Plan studiów
Biologia eksperymentalna
2019/2020
2017/2018
2015/2016
Biologia roślin
2019/2020
2017/2018
2013/2014
Biologia zwierząt
2019/2020
2017/2018
2015/2016
Sylabusy : specjalizacja BE
Sylabusy : specjalizacja BZ
Sylabusy :  specjalizacja BR
Przedmioty do wyboru


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia