Biologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218

dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Terminarz dyplomowania
2018-2019
2017-2018
2016-2017
Tematyka prac magisterskich 2016/2017

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów (Documents in English)


Opiekunowie lat

Rok 1 (2017/2018) – dr inż. Monika Dragan
dragan@up.poznan.pl
Rok 2 (2016/2017) – dr Kinga Skieresz- Szewczyk       
skieresz@up.poznan.pl


Studia

Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia

Plan studiów
Biologia eksperymentalna
2017/2018
2015/2016

Biologia roślin
2017/2018
2013/2014

Biologia zwierząt
2017/2018
2015/2016

Sylabusy : specjalizacja BE

Sylabusy : specjalizacja BZ

Sylabusy :  specjalizacja BR

Przedmioty do wyboru


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu