Biologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl
tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00;
pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Terminarz dyplomowania
2018-2019
2019/2020

Tematyka prac magisterskich 2019/2020

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów
(Documents in English)


Opiekunowie lat
Rok 1 (2018/2019) – dr inż. Tatiana Wojciechowicz
tatianag@up.poznan.pl

Rok 2 (2016/2017)- dr inż. Monika Dragan
dragan@up.poznan.pl


Studia
Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia Plan studiów
Biologia eksperymentalna
2017/2018
2015/2016
Biologia roślin
2017/2018
2013/2014
Biologia zwierząt
2017/2018
2015/2016
Sylabusy : specjalizacja BE
Sylabusy : specjalizacja BZ
Sylabusy :  specjalizacja BR
Przedmioty do wyboru


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia