Biologia – studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6218

dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr Hanna Świerczak
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Terminarz dyplomowania
2017-2018
2016-2017
Tematyka prac magisterskich 2016/2017

Zasady redagowania prac dyplomowych na WMWZ

Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Opiekunowie lat

Rok 1 (2016/2017) – dr Kinga Skieresz-Szewczyk                                                   skieresz@up.poznan.pl
Rok 2 (2015/2016) – dr Tatiana Wojciechowicz                                                   tatianag@up.poznan.pl


Studia

Uchwała nr 383/2012 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia

Plan studiów
Biologia eksperymentalna  2015/2016
Biologia roślin 2013/2014
Biologia zwierząt  2015/2016

Sylabusy : specjalizacja BE

Sylabusy : specjalizacja BZ

Sylabusy :  specjalizacja BR

Przedmioty do wyboru


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia