COST Info Day: spotkanie nt. finansowania działań networkingowych (spotkania, warsztaty, konferencje, publikacje oraz wizyty naukowe)

Data i czas: 28/04/2021  09:00 – 10:30

Wydarzenie online

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych, a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w programie COST na organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie webinar COST Info Day w dniu 28 kwietnia br. godz. 9:00 – 10:30, prelegentka: Pani Jadwiga Mrozowska, Koordynator COST, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rejestracja:

https://rpkkrakow.clickmeeting.com/oferta-cost-dla-naukowcow/register?_ga=2.59626349.1358862079.1618389655-896091726.1587448974

Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące COST, warunki przystąpienia do programu, wymogi oraz zasady.

Więcej o programie COST na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych-cost