Wymagania dla doktorantów dyscypliny Zootechnika i rybactwo

Zał. 1.
Wymagania dla Doktorantów ze Studium Doktoranckiego ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo
dla których wszczęto postępowanie przed 30 kwietnia 2019 roku

pdf


Zał. 2.
Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora
w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo w postępowaniach wszczynanych
przez uczestnika studiów doktoranckich po 1.10.2019

pdf


Zał. 3.
Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora
w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo w postępowaniach wszczynanych
przez słuchacza Szkoły Doktorskiej

pdf