Wymagania dla doktorantów dyscypliny Nauki biologiczne

Zał. 1.

Wymagania dla Doktorantów ze Studium Doktoranckiego ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne, dla których wszczęto postępowanie przed 30 kwietnia 2019 roku

pdf

Zał. 2.

Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne w postępowaniach wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich po 1.10.2019

pdf

Zał. 3.

Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne w postępowaniach wszczynanych przez słuchacza Szkoły Doktorskiej

pdf