Władze

Dziekan
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach

prof._P._Slosarz

prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Prodziekan ds. Nauki

prof._D._Cieslak
prof. dr hab. Dorota Cieślak

Prodziekani ds. Studiów

dr hab. Jan Mazurkiewicz
na kierunku Zootechnika
dyżur: wtorek 13:00 – 15:00, czwartek 9:00 – 11:00

dr n. wet. Jan Włodarek
na kierunku Weterynaria
dyżur: wtorek 10:00 – 12:00

dr inż. Jarosław Uglis
na kierunku Agroturystyka, Biologia, Turystyka Przyrodnicza,
Neurobiologia oraz Turystyka i Rekreacja
dyżur: środa 10:00 – 12:00